Časť mestskej kanalizácie prešla očistou

titulka kanalizáciaV uplynulých týždňoch sa v Holíči uskutočnilo čistenie časti verejnej kanalizácie. Na základe predošlých udalostí, kedy prívalové dažde naniesli veľké množstvo nečistôt do potrubí a šácht, bolo na podnet Mesta vykonané prečistenie hlavného kanalizačného zberača na úseku pri radovej zástavbe rodinných domov na Ulici Márie Terézie. Očista bola zrealizovaná špeciálnym strojným zariadením, ktoré zbavilo potrubie od nánosov piesku, blata a ďalšieho odpadu, a to aj takého, ktorý sem nepatrí, najmä tukových odpadov z domácností.
Podľa technika BVS Pavla Holiča sú problémové predovšetkým odpady z toaliet. Občanom pripomíname, že do toaletných zariadení nepatria vlhčené či papierové obrúsky, hygienické vložky ani detské plienky. Nedokážu sa rozpustiť ako toaletný papier po absorbovaní vodou ale naopak, majú tendenciu ukladať sa v záhyboch či spojoch potrubia a vytvárať tak vysoko odolnú masu. Následkom toho sa zníži prietok, potrubie sa zanesie a spolu s ďalšími predmetmi, ktoré aj vďaka nedisciplinovaným občanom častokrát končia v kanalizácii, postupne spôsobí upchatie potrubia.
V súvislosti s údržbou kanalizácie Mesto Holíč požiadalo spoločnosť BVS ako vlastníka sietí aj o preverenie technického stavu vodovodu a kanalizácie na ulici Schiffelova v celej dĺžke. Monitoring aktuálneho stavu uskutočnila BVS aj v kanalizačnom zberači na Športovej ulici, v časti od ulice Sibírska po ulicu Pri štadióne. Podobne ako na ulici Márie Terézie aj v tejto lokalite bola vykonaná mimoriadna deratizácia.
13