Poslanci schválili odkúpenie Veterného mlyna

titulka Veterny mlyn21. júna sa zišlo mestské zastupiteľstvo na ďalšom rokovaní. V jeho úvode primátor poblahoprial Rastislavovi Caletkovi, ktorý sa po predčasne zosnulom Stanislavovi Chovancovi stal ako prvý náhradník poslancom Trnavského samosprávneho kraja za volebný obvod Skalica.
Hlavným bodom rokovania bol prevod objektu Veterného mlyna. Zastupiteľstvo schválilo odkúpenie tohto objektu a priľahlého pozemku od Poľovníckeho združenia Holíč do vlastníctva Mesta Holíč v kúpnej cene 50 tisíc eur.
Poslanci jednomyseľne schválili aj IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018. V rámci tejto zmeny sa okrem iného dopĺňa do kapitálových výdavkov niekoľko investičných akcií. Ide o už spomínané odkúpenie Veterného mlyna, ďalšie výdavky pôjdu napríklad na spolufinancovanie dotácie na výstavbu detského ihriska, na rekonštrukciu chodníka pred mestským úradom či na vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie týkajúce sa systému zavlažovania zámockých parkov a záhrad.
13