MSSČK ďakuje

InfoMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 21. mája 2018 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 10. septembra 2018, o čom Vás budeme včas informovať.
Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
Krv darovali:

Martin Trávniček, Petr Kapánek, Boris Mišičák, Tomáš Kubík, Jiřina Kubíková, Dávid Šrom, Eva Nečasová, Marián Kollár, Peter Gregor, Ivan Sebeš, Patrik Schultz, Ladislav Kondek Mgr., Ladislav Okenica, Pavol Straka, Emil Potančok st., Emil Potančok ml., Juraj Hrušecký ml., Tomáš Šara, Dušan Frndalovics Ing., Miroslav Dojčár, Marián Pavelka st., Ján Staňka, Jana Ružičková, Aleš Vymyslický, Peter Jurča, Jozef Hurban Mgr., Martin Kadlic, Marcela Kadlicová, Kvetoslava Vymyslická, Martin Karas, Peter Solárik, Juraj Kříž, Dávid Sprušanský, Tomáš Klein, Štefan Bučko, Miroslava Pekarová, Michaela Dvorská, Ľubomír Kubík, Nikoleta Kubíková
13