Oznamujeme občanom , že dňa 31.01.2019, (štvrtok) bude MsÚ Holíč z technických príčin pre verejnosť zatvorený.

Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy /MŠ

InfoRiaditeľka Materskej školy Lúčky 14 v Holíči oznamuje, že vzhľadom k veľmi nízkemu nahláseniu dochádzky detí v dňoch / 30.apríla a 7.mája / prerušuje prevádzku MŠ nasledovne:
dňa 30.apríla bude pre všetky nahlásené deti otvorená MŠ EP J.Čabelku 4
dňa 7.mája bude pre všetky nahlásené deti otvorená MŠ Lúčky 14

Odôvodnenie: na základe štátneho sviatku, ktorý pripadá na dni 1.mája a 8.mája /UTORKY/ a riaditeľského voľna v oboch ZŠ Holíč, stanoveného na deň pred štátnym sviatkom, sme pristúpili k týmto hospodárnym a efektívnym opatreniam.

Daša Sládková
Riaditeľka MŠ
13