MSSČK - poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 12. februára 2018 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 21. mája 2018, o čom Vás budeme včas informovať.
Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
Krv darovali:
Martin Trávniček, Petr Kapánek, Boris Mišičák, Tomáš Kubík, Jiřina Kubíková, Dávid Šrom, Richard Bimka, David Bimka, Eva Nečasová, Marián Kollár, Matúš Kollár, Peter Gregor, Tomáš Gregor, Ivan Sebeš, Patrik Schultz, Ladislav Kondek Mgr., Ladislav Okenica, Vladimír Surový, Ladislav Roubínek, Pavol Straka, Vladimír Paták, Marián Poláček, Branislav Mati, Emil Potančok st., Emil Potančok ml., Juraj Hrušecký st., Juraj Hrušecký ml., Henrieta Hrušecká, Tomáš Šara, Dušan Frndalovics Ing., Jozef Butaš, Klaudia Hrušecká, Jarolav Mašek, Marián Pelikán, Miroslav Dojčár, Marián Pavelka st.
13