Ocenenie občanov a kolektívov v roku 2018

InfoMesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2018, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na formulári, ktorý je prístupný na stránke www.holic.sk v záložke Dokumenty - formuláre, tlačivá – odd. Právne a SM do 31.3.2018 na adresu: Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.
13