MSSČK ďakuje...

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči vyslovuje poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa zúčastňovali odberov krvi počas celého roka 2017.
V tomto predvianočnom čase Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a pracovných úspechov.
Príjemné prežitie sviatkov vianočných a všetko len to najlepšie v Novom roku 2018.
Nezabudnite, že KRV je najvzácnejší dar, aký môžeme tomu druhému dať.
Nech je kvapka krvi symbolom nádeje, šťastia a porozumenia medzi ľuďmi.
Ešte raz - ďakujeme Vám.


Výbor Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Holíči si dovoľuje tlmočiť poďakovanie za všetkých dobrovoľných darcov krvi predstaviteľom Mesta Holíč za ústretovosť, celoročnú spoluprácu, poskytnutie finančného príspevku v roku 2017 pri spoločných odberoch a za organizáciu tradičného stretnutia, ktoré je každoročne verejným poďakovaním mesta dobrovoľným darcom krvi.
13