MSSČK

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 6. novembra 2017 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 12. februára 2018, o čom Vás budeme včas informovať.
Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
Krv darovali:
Martin Trávniček, Ján Staňka, Petr Kapánek, Boris Mišičák, Jana Ružičková, Tomáš Kubík, Jiřina Kubíková, Ivan Kovaľčík, Dávid Šrom, Richard Bimka, Eva Nečasová, Peter Čermák, Silvester Štepánik, Marián Kollár, Matúš Kollár, Lukáš Kollár, Pavol Šustek, Peter Gregor, Ľubomír Chrenka, Tomáš Polák, Peter Solárik, Ondrej Wojčík, Ivan Sebeš, Peter Irša Mgr., Andrej Juriga, Zuzana Pretoryová, Martin Karas, Patrik Schultz, Alojz Kujan, Dávid Sprušanský, Miloš Podmajerský, Bruno Jaborník, Ladislav Kondek Mgr., Aleš Vymyslický, Martin Kadlic, Michaela Dvorská, Miroslava Pekárová, Adam Hlúpik, Ladislav Okenica, Vladimír Surový, Ladislav Roubínek, Pavol Straka, Juraj Paták
13