slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Výsledky volieb do VÚC

volby-urna-ilustrak 
Výsledky volieb do VUC - Holíč 2017

Výsledky volieb do VUC - Holíč 2017 - poslanec

Výsledky volieb do VUC - Holíč 2017 - predseda
13