slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA V HOLÍČI

Slovensky cerveny krizP O Ď A K O V A N I E

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 7. augusta 2017 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 6. novembra 2017, o čom Vás budeme včas informovať.
Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
Krv darovali:
Martin Trávniček, Ján Staňka, Petr Kapánek, Boris Mišičák, Dušan Frndalovics Ing., Jana Ružičková, Roman Hurban, Tomáš Kubík, Jiřina Kubíková, Tomáš Šara, Ivan Kovaľčík, Nadežda Ospalíková st., Nadežda Ospalíková ml., Dávid Šrom, Richard Bimka, Štefánia Matulová, Eva Nečasová, František Trávniček, Eva Trávničková, Peter Čermák, Milan Celery, Marek Šefčík Mgr., Silvester Štepánik, Marián Kollár, Matúš Kollár, Vladimír Koval, Pavol Šustek, Kvetoslava Vymyslická, Jozef Kapsa, Marián Lánik, Renáta Červenková, Nikola Prsteková
13