slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Mesto dokončilo obnovu areálu pri Loretánskej kaplnke

Loretanska kaplnkaV minulom roku sa Mesto Holíč zapojilo so svojou žiadosťou do Otvoreného grantového programu 2016, ktorý vyhlásila Nadácia Slovenskej sporiteľne. Nadácia schválila projekt Obnova parku pri Loretánskej kaplnke a pridelila Mestu Holíč finančný príspevok vo výške 3 000 eur. Z týchto peňazí sa do konca minulého roku zrealizovalo položenie novej dlažby, čím sa vytvoril prístupový chodník ku kaplnke.
Z ďalších finančných prostriedkov v objeme takmer 6 tisíc eur, ktorými spoločne prispeli z vlastných zdrojov Mesto Holíč a holíčska Rímsko-katolícka cirkev, sa uskutočnilo vyčistenie parku od náletových drevín a burín, vykonal sa orez stávajúcich stromov, bol upravený terén a vysadená tráva a kríky.
V konečnej fáze projektu boli osadené lavičky a odpadkové koše. Takto zrevitalizovaný areál sa stal súčasťou verejného priestranstva a bude oficiálne sprístupnený širokej verejnosti. Zároveň prispeje k zlepšeniu životného prostredia a k zatraktívneniu tejto časti mesta.
mesto info - Erb mesto HOLIC     mesto info  logo Nadacia
13