slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Zmena termínu rekonštrukcie komunikácie

InfoOznamujeme občanom, že termín realizácie rekonštrukcie komunikácie Pri kaštieli v úseku od štátnej cesty po začiatok Ulice Márie Terézie bol z technických príčin odložený na mesiac júl. Uvedené nám bolo oznámené dňa 27.6.2017 riaditeľstvom Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja.
O presnejšom termíne Vás budeme informovať po jeho obdržaní.

Mesto Holíč
13