slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

MSSČK v Holíči

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 10. apríla 2017 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 7. augusta 2017, o čom Vás budeme včas informovať.

Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
Krv darovali:
Marián Poláček, Martin Trávniček, Ján Staňka, Petr Kapánek, Boris Mišičák, Dušan Frndalovics Ing., Jana Ružičková, Tomáš Válek, Roman Hurban, Marek Žifčák, Simon Kučka, Tomáš Kubík, Jiřina Kubíková, Tomáš Brigan, Tomáš Šara, Ivan Kovaľčík, Aleš Vymyslický, Tomáš Gregor, Peter Gregor, Nadežda Ospalíková st., Nadežda Ospalíková ml., Ivan Sebeš, Ladislav Roubínek, Tomáš Polák, Peter Solárik, Ladislav Okenica, David Šrom, Emil Potančok st., Bruno Jaborník, Jaroslava Macháčková Mgr., Silvia Hlúpiková, Dušan Hlúpik, Juraj Erbert, Zuzana Erbertová, Adam Krčík, Adam Rúsek, Radovan Srnec Mgr.
13