Zmluva o spolupráci v cestovnom ruchu

V priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry v Skalici sa v rámci projektu Záhorie región - projekt rozvoja cestovného ruchu uskutočnilo vo štvrtok 1.februára slávnostné podpísanie partnerskej zmluvy medzi vznikajúcim združením z Holíča s názvom Záhorie región a združením Region Slovácko.
Sample Image

Za slovenskú stranu zmluvu podpísal Milan Hollý z destinačnej a reklamnej agentúry Evos, za Región Slovácko predseda jeho správnej rady Květoslav Tichavský.
Podpísaním zmluvy začala praktická príprava na vznik združenia so zameraním na cestovný ruch v regióne Záhorie. Jeho prípravný výbor, ktorý v najbližších dňoch rozhodne o stanovách, vlastnom názve i personálnom obsadení chce využiť niekoľkoročného skúsenosti moravského partnera predovšetkým v oblasti turistického ruchu.


Cieľom združenia je metodickým riadením zlepšiť kvalitu a úroveň služieb v oblasti cestovného ruchu a pripraviť projekty na podporu zvýšenia návštevnosti turistických cieľov na Záhorí.
Prvým krokom novovznikajúceho združenia bude prevedenie pasportizácie turistických cieľov, ktoré sa uskutoční v spolupráci s mestami a obcami Záhoria. Následne prebehne zber dát v oblasti služieb. Vytvorenie komplexnej databázy turistických cieľov, služieb a aktivít, ktoré tým vznikne, je jedným z najvýznamnejších projektov združenia Záhorie región a jeho partnerov v oblasti cestovného ruchu. V rámci projektu bude vytvorená najrozsiahlejšia turistická databáza, ktorá bude ďalej priebežne aktualizovaná.  Ako hlavne informačné médium, slúžiace zároveň k zberu dát bude pracovná web stránka www.zahorie.info <http://www.zahorie.info>  a e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .
V ten istý deň sa v reštaurácii Chess club cafe v Holíči, ktoré je zatiaľ jediným certifikovaným zariadením pre služby cyklistom na Slovensku, uskutočnilo pracovné stretnutie.
V programe informovala Ing. Ľuba Pavlovová z Regionálnej a rozvojovej agentúry Senec-Pezinok o projekte „Cyklotrasy bez hraníc“. Cieľom projektu je vytvorenie Jednotného rámca budovania siete cyklotrás pre slovensko-rakúske pohraničné oblasti a jeho zapracovanie do Koncepcie rozvoja siete cyklotrás na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Podobný projekt bude nutné spracovať na území Trnavského samosprávneho kraja s náväznosťou na slovensko-české pohraničné oblasti a tiež prirodzeného prepojenia siete cyklotrás oboch krajov. O certifikácii služieb pre cyklistov informoval Ing. Juraj Flamík z Nadace partnerství, ktorá v rámci projektu Cyklisté vítáni certifikovala 1000 zariadení typu stravovacie, ubytovacia a turistické ciele. Taktiež sa riešila možnosť využitia medzinárodného koridoru greenways Odra - Morava - Dunaj v rámci regiónu Záhorie. V Poľsku a Českej republike sú už niektoré úseky funkčné a zostávajúce sú vo forme projektov. Začiatok slovenskej časti koridoru by mal byť na Baťovom kanále v Prístave Skalica. O príprave na vydanie cyklomapy Záhoria informoval Ivan Lacika za vydavateľstvo máp Forza.       
Pracovné stretnutia sa uskutočnili aj za účasti zástupcov VÚC Trnava i VÚC Bratislava, Regionálnych rozvojových agentúr Skalica, Senica, Senec-Pezinok a miest Skalica, Senica, Holíč a Gbely. 

 

Partnerskú zmluvu za holíčske združenie Záhorie region podpísal Milan Hollý.

Sample Image

Zmluvu za partnerskú českú stranu svojim podpisom spečatil  Květoslav Tichavský.

Sample Image

Po podpise zmluvy sa vytvoril priestor k diskusii.

Sample Image

13