Novým primátorom Holíča je Zdenko Čambal

Novým primátorom mesta Holíč je Zdenko Čambal
Mesto Holíč má po štyroch rokoch nového primátora. Stal sa ním Zdenko Čambal, kandidát koalície SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, o ktorého víťazstve rozhodli občania v komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí v sobotu 2.decembra. Z piatich kandidátov, uchádzajúcich sa o tento post, na základe oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, získal najvyšší počet hlasov oprávnených občanov. Z celkového počtu 3438 voličov, ktorí odovzdali platné hlasovacie lístky, mu vyjadrilo dôveru 1300 občanov. Doterajší primátor Vladimír Horák s rozdielom iba 10 hlasov skončil na druhom mieste, keď ho podporilo 1290 oprávnených občanov.
Tretie miesto obsadil Rastislav Caletka so 411 hlasmi, ako štvrtý s podporou 385 voličov sa umiestnil doterajší zástupca primátora Vladimír Petrovič a na piatom mieste skončil Martin Cudziš, ktorému odovzdalo svoj hlas 52 voličov.

Sample Image

Občianska povinnosť priviedla do volebnej miestnosti jedného z kandidátov na post primátora Zdenka Čambala ešte v dopoludňajších hodinách. Jeho rozhodnutie a túžba stať sa prvým mužom Holíča v nasledujúcom volebnom období sa už o niekoľko hodín naplnili. Svojej funkcie by sa mal oficiálne ujať už v najbližších dňoch.

Oprávnení občania v komunálnych voľbách tiež rozhodli o tom, kto ich bude v nasledujúcom štvorročnom období v jednotlivých okrskoch zastupovať v mestskom zastupiteľstve. V novozvolenom 16-člennom poslaneckom zbore budú pôsobiť šiesti členovia doterajšieho mestského parlamentu. V mestskom zastupiteľstve bude 10 mužov a 6 žien, o tri viac ako v predchádzajúcom volebnom období. Z pohľadu politického zastúpenia je 7 poslancov koalície SDKÚ-DS, KDH, šiesti reprezentujúci koalíciu SMER, ĽS-HZDS, SNS a traja nezávislí.
Kandidáti, ktorí boli vo volebných okrskoch zvolení za poslancov Mestského zastupiteľstva v Holíči: Igor Bartošík, Milan Bocko, Roman Hrnčirík, Beáta Ivanová, Milan Nagy, Marta Pavlačková, Jana Zethyová (všetci SDKÚ-DS, KDH), Viliam Bystrický, Jarmila Duffková, Marián Honza, Renáta Studeničová, Peter Štermenský, Jozef Vlčej (všetci SMER, ĽS-HZDS, SNS),
Rastislav Caletka, Nataša Londarevová a Vladimír Petrovič (nezávislí kandidáti).
Z pohľadu účasti mierne vzrástol záujem Holíčanov o komunálne voľby. V porovnaní s rokom 2002, kedy prišlo k voľbám 34,7% voličov, využilo tentoraz svoje právo voliť 38,57% oprávnených občanov.
Komunálne voľby v Holíči prebehli pokojne. Zaobišli sa bez incidentov či neprístojností a ich priebeh nebol ničím narušený.
Zdenko Čambal, v poradí piaty ponovembrový primátor Holíča sa zložením sľubu a prevzatím insígnií oficiálne ujme svojej funkcie na ustanovujúcom zasadaní mestského zastupiteľstva. V zmysle zákona o obecnom zriadení ho zvolá doterajší primátor tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí, teda do 2.januára 2007.
Úlohou tohto prvého zasadnutia bude aj konštituovanie orgánov samosprávy mesta, zvolenie zástupcu primátora, zriadenie mestskej rady a komisií.
Voľby zástupcu primátora, členov rady a predsedov komisií sa odporúčajú uskutočniť tajným hlasovaním. Zvolený je ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.


Výsledky voľby primátora
Počet a percento odovzdaných platných hlasov

Zdenko Čambal, SMER-SD, ĽS-HZDS,SNS       1300    37,81%
Vladimír Horák, SDKÚ-DS, KDH                         1290    37,52%
Rastislav Caletka, nezávislý kandidát                 411    11,95%
Vladimír Petrovič, nezávislý kandidát                 385     11,20%
Martin Cudziš, nezávislý kandidát                        52       1,51%

Výsledky volieb kandidátov na poslancov v jednotlivých okrskoch podľa počtu získaných hlasov.
Prví dvaja  kandidáti v každom okrsku sa stali poslancami Mestského zastupiteľstva v Holíči.

Okrsok č. 1                                                počet hlasov  - strana   
Viliam Bystrický, Mgr., 63r., kníhkupec      215   SMER, ĽS-HZDS,  SNS 
Beáta Ivanová, 53r.,  zdravotná sestra     186   SDKÚ-DS, KDH  
Andrea Španírová, MUDr., 33r.,lekárka     141   nezávislý kandidát  
Ján Kadlec, Ing., 51r.,  podnikateľ             128   SDKÚ-DS, KDH  
Jozef Hrnčirík, 53r.,technik                         93    nezávislý kandidát  
 Viera Duchoslavová, 63r., dôchodkyňa    57    KSS   
Martin Kovárik, Ing., 34r.,    manažér          45    SF   

Okrsok č.2   
Roman Hrnčirík, Ing., 37r., generálny riaditeľ           164   SDKÚ-DS,  KDH   
Vladimír Petrovič, Mgr., 43r.,  historik                       158   nezávislý  kandidát   
Sergej Londarev, Ing., 52r., štátny zamestnanec    112   SMER,  ĽS-HZDS, SNS  
Jozef Tomša, 64r., dôchodca                                    87   SDKÚ-DS,  KDH   
Ivo Švrček, Ing., 27r., ekonomický riaditeľ                 65   nezávislý  kandidát   

Okrsok č. 3 
Nataša Londarevová, Ing., 52r., ekonómka            183   nezávislý kandidát  
Milan Bocko, Ing., 52r., súkromný podnikateľ         101   SDKÚ-DS, KDH  
Miroslav Jobus, 31r., technický riaditeľ                   93   nezávislý kandidát  
Helena Valková,Mgr., 56r., učiteľka                         86   SDKÚ-DS, KDH  
Jaroslav Veselý, 52r., súkromný podnikateľ           62   SMER, ĽS-HZDS, SNS 

Okrsok č. 4   
Milan Nagy, MUDr., 54r.,zubný lekár                  212   SDKÚ-DS, KDH  
Jana Zethyová, Mgr., 49r.,učiteľka                    173   SDKÚ-DS, KDH  
Marta Richterová, 37r.,živnostníčka                  144   SMER, ĽS-HZDS, SNS 
Jozef Švrček, Ing., 58r.,riaditeľ spoločnosti        97   HZD   
     
Okrsok č. 5 
Igor Bartošík, Ing., 32r., obchodný manažér        147   SDKÚ-DS, KDH  
Peter Štermenský, 33r., súkromný podnikateľ     133   SMER, ĽS-HZDS, SNS 
Ladislav Kubík, 39r., majster SOU                        118   SDKÚ-DS, KDH  
Tibor Papánek, Bc., 31r., štátny zamestnanec      60   SMER, ĽS-HZDS, SNS 

Okrsok č. 6    
Rastislav Caletka, 38r., konateľ spoločnosti               271   nezávislý kandidát  
Renáta Studeničová, Mgr., 42r., zástupca riaditeľa   243   SMER, ĽS-HZDS, SNS 
Peter Ovečka, Bc., 37r., štátny zamestnanec            187   SMER, ĽS-HZDS, SNS 
Štefan Ružička, 56r., vedúci pracovnej skupiny        129   SDKÚ-DS, KDH  
Helena Švrčková, 70r., dôchodkyňa                            60   SDKÚ-DS, KDH  

Okrsok č. 7    
Jozef Vlčej, Ing. 50r, živnostník                       194   SMER, ĽS-HZDS, SNS 
Marta Pavlačková, Mgr.55r., učiteľka               191   SDKÚ-DS, KDH  
Stanislav Kubíček, Ing. 61r., učiteľ                   157   SDKÚ-DS, KDH  
Jaroslav Fagan, 72r.,  dôchodca                     128   KSS   
Vladimír Trúba, 45r., súkromný podnikateľ        83   SMER, ĽS-HZDS, SNS 

Okrsok č.8     
Marián Honza, Ing. CSc., 56r., riaditeľ               208   SMER, ĽS-HZDS, SNS 
Jarmila Duffková, 43r., účtovníčka                    178   SMER, ĽS-HZDS, SNS 
Ján Lisý, 59r., správca budov                          163   SDKÚ-DS, KDH  
Ľudmila Ševčíková, JUDr., 51r., advokátka       161   SDKÚ-DS, KDH  
Pavol Dynka, Ing., 53r., výkonný riaditeľ            93   HZD   
Juraj Smaženka, 23r., manažér                          59   SF 

13