COVID-19

COVID19 - Mesto Holíč 
Mestský úrad  Vážení občania, v dôsledku šírenia nového koronavírusu je pracovná doba Mestského úradu v Holíči až do odvolania v upravenom režime. Jednotlivé pracoviská však neustále fungujú.  Ak potrebujete na úrade niečo vybaviť, nájdite si na webovej stránke mesta formulár, týkajúci sa vašej úradnej záležitosti. Formulár vyplňte, naskenujte, prípadne odfotografujte mobilným telefónom a pošlite e-mailom na príslušné oddelenie mestského úradu. Vaša žiadosť bude v zákonnej lehote vybavená bez toho, aby ste museli na mestský úrad prísť osobne. V prípade komplikovanejších žiadostí môžete vy sami kontaktovať konkrétne oddelenie na zverejnených telefónnych číslach a informovať sa. Mesto Holíč má vypracovaný Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 v zariadení krízovej intervencie (tu). Zároveň prosíme o uvedenie kontaktných údajov (telefón, e-mail), aby v prípade nevyhnutnosti vašej osobnej účasti pri vybavovaní žiadosti – napríklad vlastnoručného podpisu a podobne – mohla byť vaša požiadavka vyriešená po individuálnej telefonickej dohode s konkrétnym pracovníkom úradu. Veľmi tiež odporúčame a prosíme - ak máte Vy alebo Vaši rodinný príslušníci možnosť - vykonávať všetky platby online z domu internetbankingom.

Mesto Holíč zriadilo infolinku na ktorú môžte volať ohľadom akýchkoľvek dotazov s koronavírusom: 034/321 05 19.
Hlásenie mestského rozhlasu sa uskutočňuje každý deň v čase: 9.45 hod. a 14.45 hod. Obsah hlásenia je tiež zverejnený na Česko – Slovenskej regionálnej televízii.


Výstupy Mestského krízového štábu - zhrnutie:

Krízový štáb 7.5.2020
-vykonaná kontrola mobiliáru na hraničnom prechode Holíč – Hodonín a bol doplnený pitný režim,
- boli dezinfikované workoutové ihriská v meste, ktoré sa dezinfikujú každý deň,
- boli zmenené otváracie hodiny MsÚ s účinnosťou od 11.5.2020,
- bolo rozhodnuté, že pokladňa mestského úradu bude prijímať aj platby v hotovosti s účinnosťou od 11.5.2020,
- rozhodovalo sa o otvorení bylinkovej záhrady, kaviarne a múzeá, pričom bolo konštatované, že sa budú otvárať postupne,
- náčelník MsP informoval o pravidelnej kontrole a meraní teplôt bezdomovcom, ako aj o dodržiavaní opatrení občanmi,
- členovia krízového štábu mesta boli oboznámení so všetkými novými opatreniami ÚVZ SR

Na základe opatrenia vydaného ÚVZ SR dňa 5.5.2020, preneseného na podmienky mesta Holíč, budú otvorené detské ihriská v meste Holíč za predpokladu dodržiavania prísnych hygienických opatrení:
- obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov),
- povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálneho opatrenia ÚVZ SR,
- povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
- povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk.

Krízový štáb 29.4.2020
-bolo zasadnutie rozšíreného krízového štábu mesta za účasti primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, prednostky MsÚ, vedúcich oddelení MsÚ, riaditeľa OO PZ Holíč, riaditeľa OR HaZZ, veliteľa DHZ, riaditeľa PT, riaditeľa SMM, lekára zdravotnej starostlivosti,
- primátor okrem iného informoval o vykonanej ručnej dezinfekcia mesta a na hraničnom prechode Holíč – Hodonín, ktoré boli v sobotu 25.4.2020, v pondelok 27.4. 2020 sa dezinfikovalo vozidlom a cesty sa čistili 29.4.2020 a o kontrole mobiliáru na hraničnom prechode s doplnením pitného režimu,
- náčelník MsP informoval, že ľudia prestali nosiť rúška na verejnosti, pristúpilo sa k sankciám, občanom bolo uložených 14 blokových pokút, začalo sa s meraním teploty bezdomovcom,
- riaditeľ OR HaZZ informoval o zriadení mobilného odberného miesta v nemocnici v Skalici,
- ostatní členovia krízového štábu oboznámili KŠ o svojich činnostiach

Krízový štáb 23.4.2020
-bola vykonaná kontrola mobiliáru na hraničnom prechode Holíč – Hodonín a bol doplnený pitný režim,
- bol stanovený dátum dezinfekcie mesta Chloramínom – T na pondelok 27.4.2020 príslušníkmi DHZ za asistencie MsP,
- pristúpilo sa k otvoreniu atletickej dráhy v areáli štadióna a 2 workoutových ihrísk v meste za stanovených podmienok, ktoré boli zverejnené oznamom na športoviskách,
- členovia krízového štábu mesta boli oboznámení so všetkými novými opatreniami ÚKŠ

20.4.2020
-prebehla kontrola úloh z predošlých rokovaní
-upozornenie na rozšírenie núdzového stavu u držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
- pravidelná kontrola bezdomovcov mestskou políciou,
- bolo konštatované, že po oteplení niektorí občania prestali nosiť ochranné rúška na verejnosti, a preto sa pristúpili k finančným sankciám,
- MsP reagovalo na situáciu v meste v súvislosti s uhynutými holubmi a zaslalo vzorky na laboratórnu diagnostiku vírusových ochorení – vtáčiu chrípku a paramyxovirózu, ktorá bola vykonaná v Štátnom veterinárnom ústave vo Zvolene a jej výsledok bol negatívny,
- dezinfekcia mesta chloramínom-T bola odložená kvôli čisteniu komunikácií
po zimnej údržbe

od 1.5.2020
do odvolania budú úradné hodiny Mestského úradu nasledovné:

- Pondelok 08.00 – 11.00 hod.
- Utorok 08.00 – 11.00 hod.
- Streda 12.30 – 16.00 hod.
- Štvrtok 08.00 – 11.00 hod.
- Piatok 08.00 – 11.00 hod.

- otvorená bude iba: matrika, evidencia obyvateľstva, sociálne oddelenie, pokladňa, miestne dane, stavebný úrad a oddelenie výstavby a ŽP,
- Ostatné oddelenia budú pre verejnosť zatvorené, občania môžu využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu,
- sobášne obrady sa nebudú vykonávať,
- zberný dvor bude otvorený podľa úradných hodín a vstup bude možný len s rúškom, šatkou, šálom alebo inou vhodnou alternatívou
- Podateľňa bude riešená:
- pre právnické osoby elektronicky,
- pre fyzické osoby schránkou pri vstupu do Mestského úradu

Poplatky v pokladnici mestského úradu je možné od 10.03.2020 až do odvolania uhrádzať len bezhotovostne !

14.4.2020
- prebehla kontrola úloh z predošlých rokovaní
- kontrola a upozorňovanie občanov mestskou políciou na nosenie ochranného rúška. U žiadneho kontrolovaného bezdomovca sa doposiaľ neprejavili príznaky vírusu COVID-19.
- náčelník MsP odprezentoval dianie počas predĺženého víkendu, hlavne dodržiavanie uznesenia vlády SR, skonštatoval, že veľa ľudí využilo pobyt v okolitej prírode, či už peši, alebo na bicykloch. V meste bol zaznamenaný minimálny pohyb osôb.
- bol zvýšený záujem seniorského segmentu o služby v podobe nákupu potravín a liekov, dovoz stravy funguje zatiaľ bezchybne.
- bola vykonaná dezinfekcia inštalovaných technických zariadení na hraničnom prechode Holíč – Hodonín.
- záujem o ochranné rúška je veľmi sporadický, avšak stále disponujeme potrebným množstvom pre občanov mesta, ktorí o ne požiadajú.

8.4.2020
- prebehla kontrola úloh z predošlých rokovaní

7.4.2020 sa uskutočnila dezinfekcia mesta, strojová - pracovným motorovým vozidlom a ručná dezinfekcia – motorovými postrekovačmi, ktorú vykonali príslušníci dobrovoľného hasičského zboru za asistencie MsP
- v súvislosti s uznesením Vlády SR, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu bol mestský úrad v dňoch 8.4. a 9.4. 2020 zatvorený.
- pokračovanie v súčinnosti s okresným krízovým štábom v technickom zabezpečení na hraničnom prechode Holíč – Hodonín, pre prichádzajúcich repatriantov.

6.4.2020
- prebehla kontrola úloh z predošlých rokovaní
- Mestská polícia pravidelne kontroluje bezdomovcov
- stanovenie plánu dezinfekcie na 7.4.2020
- v rámci prevencie kriminality sme reagovali na leták z MV SR, ktorý upozorňuje na podvody páchané na senioroch v súvislosti s COVID – 19
- na základe požiadavky prednostky OÚ SI a riaditeľa OR PZ SI mesto zabezpečilo veľkoplošný stan a pivné sety na hraničnom prechode Holíč – Hodonín, kvôli sústredeniu prichádzajúcich repatriantov z ČR a zabezpečenie režimu s týmito osobami DHaZ.

1.4. 2020
- prebehla kontrola úloh z predošlých rokovaní

31.3.2020 prebehla prvá dezinfekcia mesta Chloramínom T
- boli doručené do schránok občanom od 65 – 69 rokov ochranné rúška
- všetky podujatia ktorých organizátorom je mesto sú do konca júna zrušené
- školská jedáleň sa nebude otvárať, nakoľko dôchodcovia majú zabezpečenú stravu inou formou
- uskutočnilo sa stretnutie so zástupcom mestskej organizácie Jednoty dôchodcov ohľadne ich požiadaviek pomoci seniorom
- pravidelné podávanie správ od obvodných lekárov
- prepojenie hlásenie mestského rozhlasu s vysielaním ČSRT.

30.3.2020
- prebehla kontrola úloh z predošlých rokovaní
- kontrola a upozorňovanie občanov mestskou políciou na nosenie rúšok, pravidelná kontrola bezdomovcov
- je zriadená linka, kde občania dostávajú informácie o COVID – 19 v pracovných hodinách mestského úradu
- od 1.4.2020 bude pre verejnosť otvorená Mestská knižnica v čase od 14.00 – 16.00 hod.
- ochranné rúška pre občanov nad 70 rokov boli doručené

26.3.2020
- deratizačná spoločnosť bude dezinfekčným roztokom postrekovať - obchodné domy, zdravotné stredisko, zberný dvor, poštu, stojiská ......
- budú sa doručovať ochranné rúška do schránok občanom nad 70 rokov.

23.3.2020
- zriadenie priestoru hygienicko - bytného centra v budove Kultúrneho domu. Priestor je k dispozícii ľudom bez domova od minulého týždňa 20. 3. 2020 v čase od 09.00 - 11.00 hod. a v čase od 13.00 – 15.00 hod.
- upozornenie na vhodnú likvidáciu rúšok. Použité ochranné rúška by mali byť vložené do plastového vrecúška a tak vhodené do komunálneho odpadu.
- pristúpilo sa k úprave nákupných hodín v potravinových prevádzkach pre seniorov nad 65 rokov.

Rúško nepatrí do triedeného zberu
Žiadosť o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za KO a DSO
Krízové centrum  Adresa: Moyzesova 651/2, 908 51 Holíč, sprístupnenie - osobne požiadaním na Mestskej polícii (adresa: Bratislavská 6, 908 51 Holíč) prípadne volať bezplatnú linku: 159

Školy a školské zariadenia Uzatvorené od 10.3.2020 do odvolania.
Zápis detí do MŠ 2020 - 2021
Zápis detí do ZŠ 2020 - 2021

Lekári Prosíme pred návštevou ambulancie kontaktujte svojich lekárov najskôr telefonicky:

MUDr. Uhlíková Gabriela 034/668 2805, 0919 412 300, zdravieonline/uhlikova
MUDr. Dugová Helena 034/668 2432
MUDr. Palkovičová Anna 034/668 2728
MUDr. Nagy a MUDr. Bridíková Dagmar 034/668 2535
MUDr. Nagyová Darina 034/668 2810
MUDr. Schultz Pavol 034/668 4093
p. Ožogová Silvia - 034/668 2475

Kostoly - farné oznamy Všetky kostoly v meste sú uzatvorené.
Duchovný predstaviteľia všetkých cirkví v meste (z piatku 20. Marca 2020) oznamujú časy, kedy budú online prenosy bohoslužieb.
-29. marca (nedeľa) o 9.30 pravoslávna omša (protojerej Jakub Jacečko -  0918941124) – bola v čase 10.30
-05.apríl  (nedeľa) o 9.30 rímskokatolícka omša (páter Bazil 0948455111, fara  0346602581)
-10 apríl (piatok) o 9.30 evanjelická omša (pani Talábová 0911912191)
-12 apríl (nedeľa) o 9.30 rímskokatolícka omša a o 13.30  evanjelická omša 
Bohoslužby môžte sledovať na: Youtube - CSRTV live (https://www.youtube.com/channel/UCKe8KCbxfzI0yg6eyHSyT0Q)

Ako sú otvorené služby a prevádzky v Holíči ?
 
Názov

Otváracia doba

Kontakt

Dátum poslednej aktualizácie

Pošta Holíč

Prevádzka SL. POŠTA - od 24.7.2020

 

 
27.4.2020
Lekáreň   Námestie mieru

Pondelok – Piatok – 7.30 – 16.00

034 6511266

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 12.00

Lekáreň Dr. MAX

Pondelok   - piatok 7.30 – 16.00 hod.

0901 961 427

2.4.2020

Lekáreň Thea

Pondelok – piatok 7.30 – 16.00

034/ 6602421

2.4.2020

/ 12.00   12.30 prestávka/

Optika AGA

Pondelok – piatok 9.00 – 17.00

034 /6685086

2.4.2020

prestávka 12.00 – 13.00

MEDON s.r.o

Zubná ambulancia 8.00 – 12.00

034/6685111

2.4.2020

Gynekologická ambulancia

Pondelok 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Utorok     8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Streda    14:00 - 20:00

Štvrtok   14:00 - 20:00

Piatok    08:00 - 14:00

BILLA

Pondelok – sobota 7.00 – 20.00

0911 580134

2.4.2020

Nedeľa - ZATVORENÉ

LIDL

Pondelok – sobota 7.00 – 20.00

 

2.4.2020

Nedeľa   - ZATVORENÉ

COOP Jednota

Pondelok – piatok – 6.00 – 17.00

 

2.4.2020

Sobota -

Nedeľa   - ZATVORENÉ

LACKO Eurodiskont

Kátovská

0915 955 599

2.4.2020

Pondelok   – štvrtok - 6.00 – 19.00

Piatok - Sobota - 6.00   - 21.00

Námestie mieru

Pondelok   – Štvrtok - 6.00 – 18.00

Piatok –Sobota - 6.00 - 19.30

Nedeľa   ZATVORENÉ

Pekáreň FUN

Pondelok – Piatok – 6.00 – 14.00

0907 163757

2.4.2020

Sobota – 6.00 – 11.00

Pekáreň Křižák

Pondelok – Piatok – 5.30 – 15.00

00420 725492440

2.4.2020

Sobota   - 6.00 – 11.00

Englerov dvor

Pondelok – Piatok – 8.00 – 17.00

034 /6685028

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 12.00

Slovenská sporiteľňa

Pondelok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

 

2.4.2020

Utorok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 

Streda: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Štvrtok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Piatok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

VUB

Pondelok   - 8.00 – 12.00

 

2.4.2020

Utorok     ZATVORENÉ

Streda – 8.00 – 12.00

Štvrtok   ZATVORENÉ

Piatok   - 8.00 – 12.00

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Pondelok – 8.00 – 11.00

034 /2443563

2.4.2020

Utorok – 8.00 – 11.00

034 /2443338

Streda – 13.00 – 16.00

 

Štvrtok – 8.00 – 11.00

 

Piatok – 8.00 – 11.00

 

Sociálna poisťovňa

Pondelok – 8.00 – 11.00

SZČO – 0906 173649

2.4.2020

Utorok – 8.00 – 11.00

Dôchodkové                       0906 173648, 0906 173626

Streda – 13.00 – 16.00

Olps – 0906 173 647

Štvrtok – 8.00 – 11.00

Dávka v nezamestnanosti 0906 1783628

Piatok – 8.00 – 11.00

 

Advokátska kancelária Mgr. Šeniglová

 

034/6602741 po telefonickom dohovore

2.4.2020

Notársky úrad

Pondelok – Piatok – 8.00 – 16.00

 

2.4.2020

Exekútorský úrad JUDr. Božek

Pondelok – Piatok 7.00 – 16.00

034 /6684873

2.4.2020

Pre verejnosť   ZATVORENÉ

Exekútorský úrad Dobiášová

 

 

2.4.2020

Mäs - com

Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00

034 /6946200

2.4.2020

Sobota   8.00 – 12.00

Hydinár

Pondelok – ZATVORENÉ

 

2.4.2020

Utorok – Piatok 7.30 – 12.00   13.00 – 17.00

Sobota   7.00 – 11.00

Čistiareň Kavalír

Pondelok – Piatok - 8.00 – 12.00   12.30 – 16.00

034 /6685128

2.4.2020

Dezinfikujeme prípravkami s obsahom BIOCIDU

MITEX galantéria

Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00

0905 841 624 po telefonickom dohovore

2.4.2020

 

Metrový textil Darážová

Pondelok – Piatok - 8.30 – 17.00

0910 987492

2.4.2020

Sobota – 8.30 – 11.30

Lena

Prevádzka ZATVORENÁ

0915 789233 po telefonickom dohovore

2.4.2020

BAL TIP

Pondelok   - Piatok - 8.30 – 16.30

034 /6649012

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 10.30

101 Drogérie

Pondelok – Piatok – 8.00 – 16.30

0918 700609

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 12.00

ECHO Market

Pondelok   – Piatok 9.00 – 12.00     13.00 – 15.00

034 /6685353

2.4.2020

sobota   9.00 – 11.00

ESO Systém – Stanislav Tokoš

Pondelok – Piatok 8.00 – 12.00

0905 327 193

2.4.2020

EVOS

Pondelok – Piatok – 9.00 – 15.00

034 /6684001

2.4.2020

Sobota - ZATVORENÉ

Elektro   RK Systém Kepák

Pondelok – Piatok 7.00 – 17.00

0904 264509

2.4.2020

Sobota 8.00 – 12.00

Ltc net

Pondelok – Piatok 9.00 – 12.00

0948 262900

2.4.2020

MAS Masaryk

Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00

034 /6946200

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 12.00

AV Market stavebniny

Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00

034 /6684060

2.4.2020

MW Trade stavebniny

Pondelok – Piatok 7.00 – 17.00

0911 663663

2.4.2020

Sobota   - 7.00 -12.00

STAVOIMPEX stavebniny

Pondelok – piatok 6.30 – 15.00

034 /6682553

2.4.2020

Farba Laky Holíč

Pondelok – piatok 7.30 – 12.00   13.00 – 17.00

0948 789437

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 12.00

Fasádne štúdio M.P.S.R

Bratislavská zatvorené

0903 718300

2.4.2020

Sklad Staničná ul.

Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00

Nádej

Pondelok   – Piatok 9.00 – 12.00   13.30 -16.00

034/ 6683231

2.4.2020

Sobota   9.00 – 11.30

Kľúčová služba Ospalík

Pondelok – Piatok 8.30 – 12.00   12.30 – 16.30

0918 242983

2.4.2020

Autoservis Šenigla

Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00

0902 232 568

2.4.2020

Autoservis RSM

Pondelok –Piatok   8.00 – 17.00

0905 757 313 po telefonickom dohovore

2.4.2020Auto Valušek

Pondelok – Piatok 7.00 – 15.30 servis

0903 778080

2.4.2020

Pneuservis u Jessu

Pondelok – Piatok 8.00 – 17.00

0904 453333

2.4.2020

Sobota 8.00 – 13.00

Intro CO

Pondelok – Piatok 8.00 – 15.00

034 /624 33 63

2.4.2020

Hydramont , Juraj Turis

Pondelok – Piatok   8.00 – 18.00

0903 441 596

3.4.2020

Pneuservis Prstek

Pondelok – Piatok - 8.00 – 16.00

0903 119887

2.4.2020

STK Holíč

Pondelok – Štvrtok -7.00 – 16.00

034 /6683161

2.4.2020

Piatok   - 7.00 – 14.30

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. je potrebná rezervácia termínu

Záhradné   centrum ROSA

Pondelok   – Piatok 8.00 – 17.00

0948 767 193

2.4.2020

Sobota   8.00 – 14.00

Záhradkárstvo FLORA

Pondelok – Piatok – 8.00 – 16.00

0908 433144

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 11.00

Veterinárna ambulancia MVDr. Galis

Pondelok – Piatok 9.00 – 12.00 , 13.00 – 17.00

034 6682258, 0903 751770

2.4.2020

Sobota – 9.00 – 12.00

Chovateľské potreby Akvaryba

Pondelok – Piatok – 9.00 – 14.00

0915 754797

2.4.2020

Sobota – 9.00 – 11.00

Chovateľské potreby Rybárstvo u Ďábla


Pondelok – Piatok – 9.00 – 16.00
Sobota – 8.00 – 11.00


0915 776 960

2.4.2020

Zberný dvor

Pondelok ZATVORENÉ

0917 211741

2.4.2020

Utorok -12.00 – 17.00

 

Štvrtok – 12.00 – 17.00

Piatok – 12.00 – 17.00

Sobota 9.00 – 14.00

Nedeľa - ZATVORENÉ

Domáca kuchyňa u Bibu

Pondelok   – Sobota 10.00 – 17.00

0948 627324

2.4.2020

Apetito

Pondelok   – piatok 10.00 – 20.00

0902 335977

2.4.2020

Sobota   11.00 – 20.00

WYWAR

Pondelok   –Piatok – 10.00 – 20.00

Objednávky                             034 /2028912

2.4.2020

Sobota -Nedeľa 11.00 – 20.00

Jozef II

zatvorené

 

2.4.2020

Chef Bistro

Pondelok   - 11.00 – 14.00

0948 444216

2.4.2020

Utorok – Piatok – 11.00 – 19.00

Sobota, Nedeľa ZATVORENÉ  

Pizza e ristorante

Pondelok – Nedeľa 11.00 – 20.00 objednávky + rozvoz + výdajné okienko

  034 /6682062

2.4.2020

Na Kopčanskej

Pondelok – Piatok 10.00 – 13.30 objednávky + rozvoz + výdajné okienko

034 /6682464

2.4.2020

Na špici

Pondelok – Piatok 9.00 – 12.30 objednávky + rozvoz + výdajné okienko

0903 206920, 0903 493707

2.4.2020

Harmónia

Pondelok – Piatok 10.30 – 13.30 objednávky + rozvoz + výdajné okienko

0911 241738

2.4.2020

Koliba u deda

ZATVORENÉ

 

2.4.2020

BBQ Bistro SINCE 2016

 

0943 333548

2.4.2020

Hydramont , Juraj Turis

Pondelok – Piatok   8.00 – 18.00

0903 441596

6.4.2020

TAXI Holíč

Donášková služba po dohovore

0949 338 475

3.4.2020

TAXI LEO Holíč

Donášková služba po dohovore

0949 844 222

3.4.2020

TAXI Top Gun Holíč

Donášková služba po dohovore

911 775 565

3.4.2020

TAXI Bella Holíč

Donášková služba po dohovore

0907 127 540

3.4.2020

Pohrebná služba Záhoria

8.00 – 16.30

0918 688066

2.4.2020

   
COVID 19 - Slovensko 
Hlavný web Slovenska pre koronavirus: https://www.korona.gov.sk/
Úrad verejného zdravotníctva SR  http://www.uvzsr.sk/ 
SKAND Skalica Medzisviatkový (vianočný) režim s bezplatným cestovným s nástupom/výstupom len cez zadné dvere
PSYCHOLOGICKÉ KRÍZOVÉ PORADENSTVO Senica Poradenské služby formou telefonických, emailových alebo chatových (Messenger) konzultácií
 • titulka cud26. júna sa v bastióne pri Zámockej vinárni konalo slávnostné podujatie. Mesto Holíč na ňom verejne vyjadrilo svoju vďaku a ocenilo dobrovoľníkov, jednotlivcov, predstaviteľov inštitúcií i podnikateľských subjektov, ktorí v čase tohtoročnej pandémie COVID-19 pomáhali mestu a Holíčanom v prvej línii.
  Po primátorovom príhovore a po vystúpení žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy si z rúk predstaviteľov mesta prevzala Čestné uznanie a vecný dar väčšina z 39 ocenených dobrovoľníkov.

  Čestné uznania dobrovoľníkom
 • titulku ihriskoMesto Holíč koncom minulého roka prostredníctvom spoločnosti SMM Holíč s. r. o. požiadalo o poskytnutie účelovej dotácie na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v areáli štadióna. Táto žiadosť nám bola schválená na základe uznesenia vlády SR č. 639/2019 a bola nám pridelená dotácia vo výške 550 000 eur.
  Futbalové ihrisko s umelou trávou by malo byť vybudované na ploche, kde sa momentálne nachádza tréningové ihrisko so škvarovým povrchom. Hracie rozmery ihriska budú 105 x 68 m. V rámci realizácie projektu ihriska bude vybudované aj osvetlenie hracej plochy a ochranné oplotenie.

  V meste pribudne futbalové ihrisko s umelou trávou
 • titulka skolypoPrvého júna sa znovu otvorili predškolské a školské zariadenia. Keďže nástup detí bol dobrovoľný, na vyučovanie v Základnej škole na Bernolákovej prišla asi tri štvrtina žiakov I. až V. ročníkov, zhruba polovica zasadla do lavíc v Základnej škole na Školskej a polovicu z celkového počtu detí privítali v oboch pracoviskách Materskej školy Lúčky.
  V rámci platných nariadení pri vstupoch do budovy učiteľky odmerali deťom teplotu, ktoré po následnej dezinfekcii rúk mohli prejsť do svojich tried a zasadnúť do lavíc s dostatočnými odstupmi.
  V úvodný deň sa vyučovanie nieslo vo voľnejšom režime a keďže 1. jún je Medzinárodný deň detí, školy mali pre oslávencov pripravené prekvapenie v podobe zábavných hier a súťaží.

  Školy a škôlky sa opäť otvorili
 • titulka DSSV priebehu tretieho májového týždňa sa v Holíči uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19. Testovaní boli klienti i zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Kátovskej ulici, v Senior dome Terézia a v Azylovom dome Emauzy, testovanie absolvovali tiež osoby v nocľahárni na Svätojánskej ulici. Výsledky vyšetrení boli vo všetkých prípadoch negatívne.

  Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb
13