SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

Poďakovanie

MIESTNY  SPOLOK  SLOVENSKÉHO  ČERVENÉHO  KRÍŽA  V HOLÍČI

 

P O Ď A K O V A N I E

 

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a  Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici

týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 9. januára  2012 zúčastnili spoločného odberu krvi.

 

Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 16. apríla 2012, o čom Vás budeme včas informovať.

Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.

Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.

 

Tomáš Polák                                   Emil Potančok ml.                  Filip Gregor

Štefan Ružička                                Jana Ružičková                       Peter Kapánek

Ladislav Okenica                            Tomáš Šara                             Alojz Kujan

Tomáš Brigan                                 Jozef Hurban  Mgr.                 Juraj   Šebesta

František Fiala                                Dušan Frndalovics Ing.           Peter Gregor

Richard Bimka                                František Trávniček                Eva Trávničková

Miroslava Blusková                        Barbora Macháčková              Peter Stašek

Martin Trávniček                            Jakub Tokoš  Ing.                    Veronika Tokošová

Peter Solárik                                   Pavol Mikuš                            Alexander Gorbatenkov Ing.

Peter Dermek                                 Silvia Pobudová                       Ľubomír Winkler

Martin Karas                                  Marián Poláček                        Miloš Podmajerský

Simona Mičová                              Ľuboš Považan                        Radoslav Holeček

Kvetoslava Vymyslická                 Andrej Budovič                       Lukáš Morávek

Ivan Kepák                                     Dušan Rúsek                           Ľubomír Chrenka

Marián Pavelka ml.                        Marián Lorenc st.                    Tomáš Hollý

Sylvia Obrtlíková                           Jana Vaňková                          Zuzana Kobetičová

Štefan Valovič

 • titulka seniorples24. januára ovládla priestory Kultúrno-osvetového centra atmosféra ďalšieho spoločenského podujatia. Konal sa tu už XIV. Ples seniorov, ktorý v spolupráci s Mestom Holíč pripravili členovia Mužského speváckeho zboru ECHO.
  V mene hlavného organizátora privítal prítomných Stanislav Kubíček a viac ako stovke návštevníkov sa prihovoril aj primátor, ktorý prijal pozvanie spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta.
  O tú správnu náladu sa počas celého večera starala Malá dychová hudba Rubín. Popri samotnej zábave sa návštevníci plesu mohli samozrejme tešiť aj na tombolu. Sponzori, a už neodmysliteľne i Mesto Holíč, boli opäť štedrí. Venovali spolu viac ako stoštyridsať cien.

  Holíčski seniori mali svoj štrnásty ples
 • titulka novorodPrvým novorodeniatkom mesta Holíč v tomto roku je Dominik Libuša. Narodil sa 1. januára v skalickej nemocnici ako druhý potomok Miriamy a Štefana Libušových. Slávnostné privítanie do života sa uskutočnilo aj za účasti najbližšej rodiny v poslednú januárovú sobotu v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči.

  Tohtoročným prvým novorodeniatkom je Dominik Libuša
 • titulka plesV piatok 17. januára si na svoje prišli milovníci plesov a dobrej zábavy. Mesto Holíč pripravilo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra už IV. ročník Tereziánskeho bálu.
  Slávnostným večerom sprevádzal od moderátorského mikrofónu
  Peter Makranský, známy predovšetkým z televíznych seriálov i z účinkovania v muzikáloch. V kultúrnom programe predviedli choreografie plné temperamentných rytmov španielskeho flamenca tanečníčky umeleckého súboru Andalucia, o malé prekvapenie sa postaral kúzelník Talostan so svojou šou.
  K dobrej nálade, do tanca i na počúvanie, prišiel zahrať a zaspievať i tohto roku TIP TOP Band Erika Rangla, milovníkov ľudových pesničiek potešila Myjavská cimbalovka.
  Okrem osemdesiatich priamych výhier sa na pódiu žrebovaním tomboly rozhodlo o výhercoch ďalších desiatich hlavných cien. Majiteľa prvej ceny potešil cestovný zájazd podľa vlastného výberu, ktorý venovalo Mesto Holíč a holíčska CK Jana travel.

  Na tradičnom Tereziánskom bále
 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
13