Poďakovanie

MIESTNY  SPOLOK  SLOVENSKÉHO  ČERVENÉHO  KRÍŽA  V HOLÍČI

 

P O Ď A K O V A N I E

 

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a  Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici

týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 9. januára  2012 zúčastnili spoločného odberu krvi.

 

Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 16. apríla 2012, o čom Vás budeme včas informovať.

Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.

Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.

 

Tomáš Polák                                   Emil Potančok ml.                  Filip Gregor

Štefan Ružička                                Jana Ružičková                       Peter Kapánek

Ladislav Okenica                            Tomáš Šara                             Alojz Kujan

Tomáš Brigan                                 Jozef Hurban  Mgr.                 Juraj   Šebesta

František Fiala                                Dušan Frndalovics Ing.           Peter Gregor

Richard Bimka                                František Trávniček                Eva Trávničková

Miroslava Blusková                        Barbora Macháčková              Peter Stašek

Martin Trávniček                            Jakub Tokoš  Ing.                    Veronika Tokošová

Peter Solárik                                   Pavol Mikuš                            Alexander Gorbatenkov Ing.

Peter Dermek                                 Silvia Pobudová                       Ľubomír Winkler

Martin Karas                                  Marián Poláček                        Miloš Podmajerský

Simona Mičová                              Ľuboš Považan                        Radoslav Holeček

Kvetoslava Vymyslická                 Andrej Budovič                       Lukáš Morávek

Ivan Kepák                                     Dušan Rúsek                           Ľubomír Chrenka

Marián Pavelka ml.                        Marián Lorenc st.                    Tomáš Hollý

Sylvia Obrtlíková                           Jana Vaňková                          Zuzana Kobetičová

Štefan Valovič

 • titulka vystavaselfieSlávnostnou vernisážou otvorili 10. júla v jednom zo zrekonštruovaných objektov zámku v Holíči výstavu fotografií.
  Ide o prvú spoločnú výstavu minuloročných jubilujúcich autorov Jozefa Čechvalu a Ľubomíra Tüköra.
  Návštevníci môžu obdivovať viac ako päťdesiat tematicky rôznorodo zameraných snímok, predstavujúcich súhrnnú tvorbu z obdobia štyroch desaťročí života dvoch výrazných osobností amatérskej fotografickej scény na Záhorí.
  Súčasne bola v rovnakých priestoroch otvorená aj expozícia pod názvom Svet sa mení. Tvorí ju niekoľko desiatok selfie fotografií, ktorých hlavný motív prezrádzajú podtituly výstavy nazvané Bez rúška ani na krok a Korona: Čo mi dala? Čo mi vzala? Viaceré dopĺňajú výroky, ktoré ich autori zaslali spolu so selfie snímkami a ktoré sú zároveň odpoveďou na druhý z podtitulov názvu výstavy.
  Obidve výstavy si môžu záujemcovia prísť prezrieť zdarma denne od 11. do 19. hodiny až do 31. augusta.

  Zámok patrí výstave fotografií a selfie snímok
 • titulka letoPod názvom ...Lebo leto ! sa uskutočnilo prvé zo série podujatí v rámci tohtoročného takzvaného Koronaleta v Holíči.
  V prvý júlový piatok patril areál zámku všetkým, ktorí sa chceli zabaviť a spríjemniť si prázdninový podvečer.
  Pre tých najmenších pripravili organizátori z Mesta Holíč a Centra voľného času rôzne hry a športové aktivity, vyšantiť sa mohli v nafukovacom hrade či na šmýkačkách a povoziť sa tiež na poníkovi. Nechýbalo občerstvenie napríklad v podobe sladkých waflí s rôznymi chuťovými variantmi.
  Účinkujúci z Divadla Kejkle sa postarali o ďalší program interaktívnym vystúpením so súťažami a pohybovými aktivitami.
  Súčasťou podujatia bola zbierka pre ťažko chorú Naďu Bellayovú, ktorej organizátorkami sú Zuzka Šimlingerová a Romana Svatíková. Kamaráti z folklórneho súboru Valša, kde Naďa predtým tancovala, v jednom zo stánkov ponúkli okrem originálneho trička s jej menom aj vlastné a ďalšie ručne zhotovené výrobky od lokálnych remeselníkov.
  K dobrej nálade i do tanca až do neskorého večera hrala a spievala skupina Los Brados z Malaciek.

  Začalo sa kultúrne leto
 • titulka cud26. júna sa v bastióne pri Zámockej vinárni konalo slávnostné podujatie. Mesto Holíč na ňom verejne vyjadrilo svoju vďaku a ocenilo dobrovoľníkov, jednotlivcov, predstaviteľov inštitúcií i podnikateľských subjektov, ktorí v čase tohtoročnej pandémie COVID-19 pomáhali mestu a Holíčanom v prvej línii.
  Po primátorovom príhovore a po vystúpení žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy si z rúk predstaviteľov mesta prevzala Čestné uznanie a vecný dar väčšina z 39 ocenených dobrovoľníkov.

  Čestné uznania dobrovoľníkom
 • titulku ihriskoMesto Holíč koncom minulého roka prostredníctvom spoločnosti SMM Holíč s. r. o. požiadalo o poskytnutie účelovej dotácie na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v areáli štadióna. Táto žiadosť nám bola schválená na základe uznesenia vlády SR č. 639/2019 a bola nám pridelená dotácia vo výške 550 000 eur.
  Futbalové ihrisko s umelou trávou by malo byť vybudované na ploche, kde sa momentálne nachádza tréningové ihrisko so škvarovým povrchom. Hracie rozmery ihriska budú 105 x 68 m. V rámci realizácie projektu ihriska bude vybudované aj osvetlenie hracej plochy a ochranné oplotenie.

  V meste pribudne futbalové ihrisko s umelou trávou
13