COVID-19COVID-19 ( COronaVIrus Disease ) - informácie 
                                                                                                                                                               aktualizované 24.3.2020 o 13:43hod

► Mesto Holíč prostredníctvo Mestskej polície Holíč poskytuje v uliciach mesta bezplatne občanom rúška tým, ktorí ich nenosia na tvári. Foto 1 Foto 2
► Oznamujeme, že poplatky v pokladnici mestského úradu je možné od 10.03.2020 až do odvolania uhrádzať len bezhotovostne


SR ZNAK
Voľby NRSR 2020
  KO PIC Harmonogram vývozu KO RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 30.4.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 22.4.2020 o 16.00 hod. v Kultúrno osvetovom centre holíčskeho zámku.Uzatvorenie vchodov - detský lekári

InfoZ dôvodu mimoriadnej situácie bude od 27.3.2020 do odvolania hlavný vchod od detských lekárov a od Dr. Nagyovej uzatvorený. Prosím kontaktujte svojich lekárov doktorku Uhlíkovú, Dugovú, Palkovičovú, Nagyovú, doktora Schultza a zubnú protetiku pani Ožogovú na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené na dverách alebo na stránkach mesta. Fyzický kontakt bude možný na ambulanciách iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Prosíme o trpezlivosť v tejto mimoriadnej situácii, nevolajte ani nekontaktujte iných lekárov, iba svojich obvodných.

MUDr. Uhlíková Gabriela 034/668 2805, 0919 412 300, zdravieonline/uhlikova
MUDr. Dugová Helena 034/668 2432
MUDr. Palkovičová Anna 034/668 2728
MUDr. Nagyová Darina 034/668 2810
MUDr. Schultz Pavol 034/668 4093
p. Ožogová Silvia - 034/668 2475

Dočasné krízové centrum v Holíči

InfoDočasné krízové centrum zostáva pripravené pre potreby použitia na pôvodne plánovaný účel. Ľudia bez domova môžu využiť centrum prostredníctvom mestskej polície a to buď privolaním hliadky cez bezplatnú linku 159, oslovením hliadky priamo v meste alebo môžu prísť požiadať o otvorenie osobne na stanicu mestskej polície. Na základe výzvy sa Mestu Holíč prihlásilo 18 dobrovoľníkov. V súčasnosti sa plánuje použitie dobrovoľníkov aj na vzniknutý dopyt na donášku kníh z mestskej knižnice pre seniorov. Pre osamelých seniorov ponúkame možnosť zabezpečenia nákupu alebo vyzdvihnutia liekov prostredníctvom dobrovoľníkov. Telefonický kontakt, Mesto Holíč, oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva: 034/3210541

Zápis detí do MŠ - informácia

transparentINFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY /MŠ/ V HOLÍČI
A K PLATBÁM ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ZA POBYT DETÍ V MŠ.

V Holíči dňa 24.03.2020

Na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva o prerušení vyučovania v školách a
školských zariadeniach od 30. marca až do odvolania, poskytujeme informácie k platbe
príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ a k zápisu detí do MŠ na školský rok 2020/21:
Platba príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ:
Všetky zrealizované mesačné platby za školné a stravné za mesiac marec a apríl 2020, budú v
mesiaci september 2020, v súlade so zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 28odst.8, vyúčtované nasledovne:

Čítať ďalej...

Žiadosť o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za KO a DSO

transparentVážení poplatníci miestneho poplatku za KO a DSO,

z dôvodu hrozby šírenia koronavírusu nie je možné podať žiadosť o
zníženie/odpustenie miestneho poplatku za KO a DSO osobne. Žiadosti sa budú
prijímať od 01.04.2020 do 31.12.2020 elektronicky na adresu
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. spolu s naskenovanými aktuálnymi potvrdeniami
alebo vhodením do prenosnej schránky, ktorá je umiestená pri vchode do
hlavnej budovy Mestského úradu v Holíči.

Prípadné otázky konzultujte telefonicky s Mgr. Natáliou Šebestovou na tel.
034 321 05 23.

Tlačivo žiadosti nájdete tu.

Úprava termínu splátky poplatku za odpady

transparentPrimátor mesta Holíč na základe mimoriadnej situácie odporúča občanom, aby odložili návštevu Mestského úradu v Holíči v súvislosti s platením 1. splátky miestneho poplatku za KO a DSO, ktorej lehota splatnosti je stanovená do 31. 3. 2020.
Uhradenie 1. splátky miestneho poplatku za KO a DSO po termíne splatnosti nebude považované za jeho nedodržanie a Mesto Holíč nebude v súvislosti s tým vyrubovať úrok z omeškania v zmysle daňového poriadku.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby si v súvislosti so skutočnosťou, že v pokladnici mesta Holíč je možné uskutočňovať platby len platobnými kartami, nezamieňali v čakárni medzi sebou hotovosť.
Platby odporúčame uskutočňovať bezhotovostným prevodom na bankový účet mesta, starším občanom, ktorí nemajú bankový účet odporúčame, aby požiadali svoje deti resp. rodinných príslušníkov o realizáciu potrebných platieb.
 • tutulka tapeta2020Mesto Holíč podalo začiatkom februára 2019 na základe výzvy č. 6/2019 Fondu na podporu umenia v rámci Programu 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogramu 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt s názvom: „Reštaurovanie Čínskych tapiet – unikátu celoeurópskeho významu – II. etapa". Projekt bol podporený a mestu Holíč bola schválená dotácia vo výške 14 000 € na zreštaurovanie dvoch kusov kožených tapiet pochádzajúcich z Čínskej sály Holíčskeho zámku. Po procese verejného obstarávania bola s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Doc. Ivanom Galambošom uzatvorená Zmluva o dielo, na základe ktorej od septembra 2019 do marca 2020 boli na tapete č. 10 (celková plocha: 27 740 cm2) a číslo 11 (celková plocha: 32 850 cm2) vykonávané reštaurátorské práce. Realizáciou uvedeného projektu sme zamedzili hmotnému úpadku a prispeli k obohateniu a hlavne záchrane kultúrneho dedičstva v meste Holíč
  pre budúce generácie.

  Mesto Holíč má zreštaurované ďalšie dve Čínske kožené tapety
 • titulka vyrocieTGM7. marca uplynulo 170 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si zakladateľa novodobého československého štátu pripomenuli v našom partnerskom meste Hodoníne. Na spomienkovej slávnosti sa spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta, zástupcami Masarykovej rodiny, senátu českého Parlamentu, spoločenských a ďalších organizácií verejného života, zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč.
  Sprevádzaní melódiami v podaní sexteta Vojenskej hudby z Olomouca si prítomní uctili pamiatku prvého prezidenta Československej republiky položením vencov a kytíc k jeho pomníku.

  U partnerov na výročí narodenia T.G. Masaryka
 • titulka recit3. marca sa v Centre voľného času konala obvodná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, Hurbanov pamätník. V spolupráci s Mestom Holíč a CVČ podujatie pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica. Na 52. ročník tejto súťažnej prehliadky žiackych recitátorov prišlo predviesť svoje nadanie 23 reprezentantov základných škôl z Holíča, Brodského, Gbiel, Unína a Kopčian, ktorí sem postúpili ako víťazi školských kôl.

  Súťažná prehliadka talentu žiackych recitátorov
 • titulka senior24. februára sa v Kultúrno-osvetovom centra zišli holíčski seniori na výročnej členskej schôdzi Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.
  Po úvodnom prednese literárneho príspevku a symbolickej minúte ticha za zosnulých členov predsedníčka Viera Mikulášiková poinformovala o minuloročnej činnosti a predniesla plán aktivít na tento rok. Prítomní si vypočuli aj správu revíznej komisie i správu o hospodárení z ktorej vyplynulo, že tohtoročný zostatok je vo výške 211 eur.
  Hlasovaním prítomní odsúhlasili zvýšenie ročného členského príspevku z doterajších dvoch na tri eurá. Súčasťou výročnej schôdze bolo tiež ocenenie troch členov holíčskej Jednoty dôchodcov. Za úspešnú reprezentáciu na športových hrách seniorov si prevzali vecné ceny Benedikt Vépy, Jozef Madák a Rudolf Roučka.
  Po skončení oficiálnej časti programu sa o spríjemnenie ďalších chvíľ postarala zmesou ľudových pesničiek Holíčanka Oľga Baričičová s priateľmi.

  Holíčski seniori bilancovali minuloročnú činnosť
13