Príslušník mestskej polície

transparentM E S T O H O L Í Č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície
Príslušník mestskej polície
Požadované kvalifikačné predpoklady:

Čítať ďalej...

Ponuka inzercie kandidátom pre komunálne voľby v Holíči

InfoV súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami ponúka Mesto Holíč kandidátom na primátora i na poslancov možnosť uverejnenia predvolebnej inzercie resp. politickej reklamy. Pre tento účel bude vyčlenený priestor v najbližšom vydaní dvojtýždenníka HOLÍČAN, ktorý vyjde 25. októbra 2018.
Záujemcovia budú mať vyhradený jednotný formát so stanovenými rozmermi a poplatkom za uverejnenie:
- pre kandidátov na primátora 12x18 cm (orientovaný na šírku) v celkovej sume 106 eur
- pre kandidátov na poslancov 8x18 cm (orientovaný na šírku) v celkovej sume 70 eur
V prípade záujmu je potrebné zaslať podklady vo formáte pdf najneskôr do 17. októbra 2018 do 12.00 hod. na adresu redakcie HOLÍČAN: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Podklady doručené po uvedenom termíne už nebudú v tomto periodiku uverejnené.

PLÁNOVANÝ ZVOZ HALUZIA RODINNÉ DOMY II. polrok 2018

InfoVážení občania, mesto Holíč Vám oznamuje termíny zvozu haluzia /konárov z jesenného orezu/, ktorý sa uskutoční v mesiaci október 2018 nasledovne:

Dňa 15.10.2018 /pondelok/
ulica: Schiffelova, Lidická, Duklianska, 29.augusta, Budovateľská, Gagarinova,
Rodinné domky,

Dňa 16.10.2018 /utorok/
ulica: Vrádištská, Priečna, Priateľstva, Pri štadíóne, Športová, Vysoká, Palárikova,
Sibírska, Veterná, Betlehém, Svätojánska, Kopčanská,

dňa 17.10.2018 /streda/
ulica: Kátovská, Kukučínova, Bottova, Kpt. Nálepku, Fučíkova, M. R. Štefánika, Partizánska, Mlynská, Jesenského, Potočná, Jednoradová, Hollého, Ružová, Staničná

dňa 18.10.2018 /štvrtok/
ulica: Sasinkova, Moyzesova, Štúrova, Kollárova, Hurbanova, Sv. Anny, Zámocká, Bažantnica, Školská, Hviezdoslavova, Bratislavská, Pod Hrebeňom, Pod sýpkou, Ulica Márie Terézie.

Čítať ďalej...

Mesto Holíč úspešné s projektom „Modernizácia technického stavu a vybavenia odborných učební a vybudovanie školskej knižnice v ZŠ Bernolákova“

InfoKoncom mesiaca jún 2017 podalo mesto Holíč v rámci výzvy s kódom: IROP-PO2-SC222-2016-13 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt s názvom: „Modernizácia technického stavu a vybavenia odborných učební a vybudovanie školskej knižnice v ZŠ Bernolákova". Žiadosť bola začiatkom júla 2018 mestu schválená s výškou nenávratného finančného príspevku v sume 142 803,28 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 150 319,24 EUR.

Čítať ďalej...

Zbierajme ho všetci spolu

olejePrešiel už nejaký rok - dva od kedy Mesto Holíč začalo aj so zberom starého prepáleného kuchynského oleja a mnohí z Vás ho už aj zbierajú. 
Preto len zopár viet k významu tohto zberu na pripomenutie, ako aj to, že Mesto Holíč, každému záujemcovi poskytne zdarma praktický uzatvárateľný lievik.
Lieviky si môžu občania vyzdvihnúť na oddelení výstavby a ŽP.

Postup zberu u Vás doma bude za použitia lievikov jednoduchý:

- lievik naskrutkujte na čistú PET fľašu, alebo na starú fľašu z oleja. Fľašky môžu byť vo všetkých objemoch. Nepoužívajte fľašu od OCTU !

- opotrebovaný kuchynský olej alebo tuk nalejte do PET fľaše,
- naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte, aby sa obsah nevylial do zbernej nádoby a odovzdajte pracovníkovi na zbernom dvore a na Čerpacích staniciach Slovnaft v Holíči.

Odovzdanie je BEZPLATNÉ.

Čítať ďalej...

13