slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

FOTOSÚŤAŽ PRE HOLÍČANOV I „NEHOLÍČANOV“

camera thumbHolíč je neustále rozvíjajúce sa mesto s bohatou históriou. Jeho premeny zachytávajú mnohí cielene alebo náhodne prostredníctvom svojich fotografií. Často tak vznikajú zaujímavé pohľady, ktoré určite stoja za zviditeľnenie. Preto Mesto Holíč vyhlasuje fotosúťaž s témou

HOLÍČ 2018 – POHĽADY

Záujemca bez vekového obmedzenia pošle alebo osobne prinesie najviac 2 fotografie v maximálnom rozlíšení a vo formáte A3, prípadne série fotografií, ktorých výsledné usporiadanie dodrží uvedený formát a kvalitu v termíne do 23. mája 2018. Súťaží sa o hodnotné ceny venované Mestom Holíč.

Fotografie budú vystavené v Mestskom múzeu a galérii na Bernolákovej ulici v mesiacoch jún, júl, august 2018. Počas trvania výstavy prebehne návštevnícke hlasovanie a v septembri hodnotenie odbornou porotou.
Najúspešnejšie fotografie vybrané porotou i návštevníkmi budú ocenené 2 hlavnými cenami v podobe darčekových poukazov /Cena návštevníkov, Cena odbornej poroty/ a ďalšími zaujímavými vecnými cenami, ktoré do fotosúťaže venuje Mesto Holíč.

Podmienky fotosúťaže Mesta Holíč na tému: „Holíč – pohľady".

Čítať ďalej...

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - účtovníčka

InfoM E S T O H O L Í Č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície na Finančné oddelenie MsÚ v Holíči
Účtovníčka

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Čítať ďalej...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času

InfoMESTO HOLÍČ

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kolárova 21, 908 51 Holíč

Čítať ďalej...

Vykonanie deratizácie

InfoMesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Verejná vyhláška
podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Primátor Mesta Holíč v záujme starostlivosti o vytváranie starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods.3 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 53 písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
n a r i a ď u j e
vykonanie deratizácie

Čítať ďalej...

ZsE

ZSEZSE oznamuje prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti:

20180416.pdf
20180417.pdf
13