Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Zmena termínu !

InfoMesto Holíč ozmanuje, že podujatie SPOMIENKOVÝ AKT pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Holíč sa bude konať 11.apríla 2017 o 12:00 hodine.

Pravidelný vývoz pokosenej trávy

InfoMesto Holíč od mesiaca apríl 2017 do mesiaca október 2017 rozširuje separovaný zber o pravidelný vývoz pokosenej trávy.

Vývoz bude realizovaný vždy v pravidelných intervaloch a to raz týždenne.
Kontajnery budú otvorené vždy od piatka do nedele, potom budú uzamknuté. V inom termíne majú občania aj naďalej možnosť odovzdať daný odpad na zbernom dvore odpadov na Svätojánskej ul.

Na zber budú rozmiestňované nádoby hnedej farby označené
,,Určené len na zber pokosenej trávy", resp. BIO ODPAD.

BIO kontajnery budú umiestnené pri kontajneroch určených na separovaný zber a to na nasledovných uliciach:

Čítať ďalej...

Zbierka použitého oblečenia

InfoMESTO HOLÍČ
v spolupráci s občianskym združením Diakonie Broumov

VYHLASUJE

Zbierku použitého oblečenia

 Oblečenie na leto, zimu /dámske, pánske, detské/
 Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
 Látky (minimálne 1m2)
 Drobné elektrické spotrebiče (žehličky, mixéry, rádiá, fény,
atď.)
 Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
 Obuv – nepoškodená, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
 Hračky plastové aj plyšové
 Knihy

Čítať ďalej...

Zasadnutie MsZ - 23.3.2017

InfoPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 23.03.2017 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Záverečný účet Mesta Holíč a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2016
6. Výročná správa Mesta Holíč za rok 2016
7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč

Čítať ďalej...

Mesto Holíč príjme do pracovného pomeru Opatrovateľku

InfoMesto Holíč príjme do pracovného pomeru Opatrovateľku. Bližšie informácie nájdete tu.
13