COVID-19COVID-19 - Kompletné informácie 
                      obmedzenia MSÚ, nariadenia krízového štábu, prevádzky a služby v meste, koronavírus na Slovensku
                                                                                                                                                 
                 aktualizované denne


SR ZNAK
Voľby NRSR 2020
  KO PIC Harmonogram vývozu KO RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 30.4.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 22.4.2020 o 16.00 hod. v Kultúrno osvetovom centre holíčskeho zámku.Galéria 2011

Január 2011 - Prvé dieťa   August 2011 - Stretnutie troch generácií

 
Január 2011 - Ples mesta Holíč   August 2011 - Vatra Ústavy
   
Január 2011 - Trojica veľvyslancov v Holíči   September 2011 - Diamantová svadba Barborákových
   
Február 2011 - Ples seniorov   September 2011 - Holíčsky zámocký okruh
   
Február 2011 - Stretnutie so športovcami   September 2011 - Po stopách Márie Terézie
     
Marec 2011 - Mesto ženám   September 2011 - Veľká cena mesta Holíč
   
Marec 2011 - Nový folklórny súbor Valša   September 2011 - Zámocké pivné slávnosti
   
Apríl 2011 - Deň narcisov   Október 2011 - Brokový prebor
   
Apríl 2011 - Ekotrieda roka   Október 2011 - Hubertova jazda
   
Apríl 2011 - Spmienka na V.Schaala   Október 2011 - Spomienka na zosnulých
   
Apríl 2011 - Stavanie májky s Májovankou   Október 2011 - Strašidelná noc na zámku
   
Máj 2011 - Jarná motoburza   Október 2011 - Výlov zámockého rybníka
   
Máj 2011 - Mesto deťom   November 2011 - Deň padlých
   
Máj 2011 - Prvá výstava trofejí   November 2011 - Hodová zábava
   
Máj 2011 - Prvý sobáš v zámockej kaplnke   November 2011 - Martinský jarmok
   
Máj 2011 - Stolní tenisti Holíča majstrami SR   December 2011 - Holíčske vianočné dni
   
Jún 2011 - Čaša spolupráce   December 2011 - Mikuláš
   
Jún 2011 - Downtown Holíč   December 2011 - Silvester na zámku

 
Jún 2011 - Ocenenie osobností mesta   December 2011 - Vianočné koncerty v kostoloch

 
Jún 2011 - Tradície bez hraníc   December 2011 - Vianočný koncert Májovanky

 
Júl 2011 - Cibula fest   December 2011 - Vianočný koncert ZUŠ

 
Júl 2011 - Letecká súťaž F5J    

   
Júl 2011 - Letecký deň    

   
Júl 2011 - Memoriál Olivu    

   
Júl 2011 - Slávnosť Božieho Srdca    
 • titulka ruska2Po víkendovej distribúcii viac ako tisícky ochranných rúšok, ktoré do schránok dostali seniori nad 70 rokov, Mesto Holíč rovnakou formou prispelo k ochrane pred šíriacim sa koronavírusom aj našich spoluobčanov vo vekovej skupine 65 až 69 rokov. V posledný marcový deň zamestnanci mestského úradu balili do obálok a pripravili k distribúcii ďalších 663 rúšok. Dobrovoľníci ich počas nasledujúceho dňa poroznášali všetkým, pre ktorých boli určené.

  Ochranné rúška aj pre mladších seniorov
 • titulka dezinfMesto Holíč v snahe chrániť svojich občanov pred šíriacim sa koronavírusom uskutočnilo ďalšie opatrenie. Tentoraz zabezpečilo vykonanie dezinfekcie v exponovaných častiach mesta. Odborná firma zo Senice špeciálnym dezinfekčným prostriedkom zrealizovala 31. marca postrek priestorov i prístupových chodníkov okolo vstupov pred poštou, pred predajňami BILLA, LIDL i EURO DISKONT, vstupné priestory do zdravotného strediska i pred kostolmi, vydezinfikované boli tiež všetky autobusové zastávky, nástupište na železničnej stanici , bankomaty, priestory pri čerpacích staniciach, altánok i lavičky v školskom parku, na Zámockej, na Námestí sv. Martina a Hviezdoslavovej ulici, dezinfekciou prejdú aj všetky kontajnerové stojiská v lokalitách individuálnej bytovej výstavby i na sídliskách ako aj zberný dvor odpadov.
  Vydezinfikované objekty či priestory by tak mali byť ochránené najbližších sedem dní.

  Mesto prechádza špeciálnou dezinfekciou
 • tutulka tapeta2020Mesto Holíč podalo začiatkom februára 2019 na základe výzvy č. 6/2019 Fondu na podporu umenia v rámci Programu 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogramu 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt s názvom: „Reštaurovanie Čínskych tapiet – unikátu celoeurópskeho významu – II. etapa". Projekt bol podporený a mestu Holíč bola schválená dotácia vo výške 14 000 € na zreštaurovanie dvoch kusov kožených tapiet pochádzajúcich z Čínskej sály Holíčskeho zámku. Po procese verejného obstarávania bola s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Doc. Ivanom Galambošom uzatvorená Zmluva o dielo, na základe ktorej od septembra 2019 do marca 2020 boli na tapete č. 10 (celková plocha: 27 740 cm2) a číslo 11 (celková plocha: 32 850 cm2) vykonávané reštaurátorské práce. Realizáciou uvedeného projektu sme zamedzili hmotnému úpadku a prispeli k obohateniu a hlavne záchrane kultúrneho dedičstva v meste Holíč
  pre budúce generácie.

  Mesto Holíč má zreštaurované ďalšie dve Čínske kožené tapety
 • titulka vyrocieTGM7. marca uplynulo 170 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si zakladateľa novodobého československého štátu pripomenuli v našom partnerskom meste Hodoníne. Na spomienkovej slávnosti sa spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta, zástupcami Masarykovej rodiny, senátu českého Parlamentu, spoločenských a ďalších organizácií verejného života, zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč.
  Sprevádzaní melódiami v podaní sexteta Vojenskej hudby z Olomouca si prítomní uctili pamiatku prvého prezidenta Československej republiky položením vencov a kytíc k jeho pomníku.

  U partnerov na výročí narodenia T.G. Masaryka
13