SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

Galéria 2010

Január 2010 - Prvé dieťa August 2010 - Tereziánske slávnosti
 
Január 2010 - Ples mesta Holíč August 2010 - Tradície bez hraníc

Január 2010 - Veľtrh Solvakiatour September 2010 - Ocenenia darcom krvi

Február 2010 - Diamantová a zlatá svadba September 2010 - Preteky historických motocyklov

Február 2010 - Športovec roka 2009 September 2010 - Zámocké pivné slávnosti

Február 2010 - Výjazdové rokovanie vlády Október 2010 - Basketbalisti Holíča sú v I.lige

Marec 2010 - Mesto učiteľom Október 2010 - Hony na divú zver

Marec 2010 - Mesto ženám Október 2010 - Kniha Záhoria

Apríl 2010 - Otvorenie Ekocentra turistiky Október 2010 - Mesto jubilujúcim seniorom

Apríl 2010 - Otvorenie miniihriska ZŠ Bernolákova Október 2010 - Noc strašidiel na zámku

Máj 2010 - Folklórny festival Október 2010 - Šarkaniáda

Máj 2010 - Zrúcaný múr zámockého bastiónu November 2010 - Deň otvorených dverí MsÚ

Jún 2010 - 90 rokov TJ Iskra November 2010 - Festival pohybových skladieb

Jún 2010 - Cibuľa fest November 2010 - Martinský jarmok

Jún 2010 - Majstrovstvá SR v cyklistike December 2010 - Holíčska vianočná zabíjačka
Jún 2010 - Mesto deťom December 2010 - Mikuláš v Holíči

Jún 2010 - Sviatok vína December 2010 - Holíčske vianočné dni

Júl 2010 - Letecký deň December 2010 - Silvester na zámku
Jún 2010 - Medzinárodný výtvarný happening December 2010 - Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo
August 2010 - Britský veľvislanec v meste Holíč
August 2010 - Memoriál B.Zemka
 
August 2010 - Oceňovanie osobností mesta
 • titulka seniorples24. januára ovládla priestory Kultúrno-osvetového centra atmosféra ďalšieho spoločenského podujatia. Konal sa tu už XIV. Ples seniorov, ktorý v spolupráci s Mestom Holíč pripravili členovia Mužského speváckeho zboru ECHO.
  V mene hlavného organizátora privítal prítomných Stanislav Kubíček a viac ako stovke návštevníkov sa prihovoril aj primátor, ktorý prijal pozvanie spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta.
  O tú správnu náladu sa počas celého večera starala Malá dychová hudba Rubín. Popri samotnej zábave sa návštevníci plesu mohli samozrejme tešiť aj na tombolu. Sponzori, a už neodmysliteľne i Mesto Holíč, boli opäť štedrí. Venovali spolu viac ako stoštyridsať cien.

  Holíčski seniori mali svoj štrnásty ples
 • titulka novorodPrvým novorodeniatkom mesta Holíč v tomto roku je Dominik Libuša. Narodil sa 1. januára v skalickej nemocnici ako druhý potomok Miriamy a Štefana Libušových. Slávnostné privítanie do života sa uskutočnilo aj za účasti najbližšej rodiny v poslednú januárovú sobotu v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči.

  Tohtoročným prvým novorodeniatkom je Dominik Libuša
 • titulka plesV piatok 17. januára si na svoje prišli milovníci plesov a dobrej zábavy. Mesto Holíč pripravilo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra už IV. ročník Tereziánskeho bálu.
  Slávnostným večerom sprevádzal od moderátorského mikrofónu
  Peter Makranský, známy predovšetkým z televíznych seriálov i z účinkovania v muzikáloch. V kultúrnom programe predviedli choreografie plné temperamentných rytmov španielskeho flamenca tanečníčky umeleckého súboru Andalucia, o malé prekvapenie sa postaral kúzelník Talostan so svojou šou.
  K dobrej nálade, do tanca i na počúvanie, prišiel zahrať a zaspievať i tohto roku TIP TOP Band Erika Rangla, milovníkov ľudových pesničiek potešila Myjavská cimbalovka.
  Okrem osemdesiatich priamych výhier sa na pódiu žrebovaním tomboly rozhodlo o výhercoch ďalších desiatich hlavných cien. Majiteľa prvej ceny potešil cestovný zájazd podľa vlastného výberu, ktorý venovalo Mesto Holíč a holíčska CK Jana travel.

  Na tradičnom Tereziánskom bále
 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
13