Galéria 2010

Január 2010 - Prvé dieťa August 2010 - Tereziánske slávnosti
 
Január 2010 - Ples mesta Holíč August 2010 - Tradície bez hraníc

Január 2010 - Veľtrh Solvakiatour September 2010 - Ocenenia darcom krvi

Február 2010 - Diamantová a zlatá svadba September 2010 - Preteky historických motocyklov

Február 2010 - Športovec roka 2009 September 2010 - Zámocké pivné slávnosti

Február 2010 - Výjazdové rokovanie vlády Október 2010 - Basketbalisti Holíča sú v I.lige

Marec 2010 - Mesto učiteľom Október 2010 - Hony na divú zver

Marec 2010 - Mesto ženám Október 2010 - Kniha Záhoria

Apríl 2010 - Otvorenie Ekocentra turistiky Október 2010 - Mesto jubilujúcim seniorom

Apríl 2010 - Otvorenie miniihriska ZŠ Bernolákova Október 2010 - Noc strašidiel na zámku

Máj 2010 - Folklórny festival Október 2010 - Šarkaniáda

Máj 2010 - Zrúcaný múr zámockého bastiónu November 2010 - Deň otvorených dverí MsÚ

Jún 2010 - 90 rokov TJ Iskra November 2010 - Festival pohybových skladieb

Jún 2010 - Cibuľa fest November 2010 - Martinský jarmok

Jún 2010 - Majstrovstvá SR v cyklistike December 2010 - Holíčska vianočná zabíjačka
Jún 2010 - Mesto deťom December 2010 - Mikuláš v Holíči

Jún 2010 - Sviatok vína December 2010 - Holíčske vianočné dni

Júl 2010 - Letecký deň December 2010 - Silvester na zámku
Jún 2010 - Medzinárodný výtvarný happening December 2010 - Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo
August 2010 - Britský veľvislanec v meste Holíč
August 2010 - Memoriál B.Zemka
 
August 2010 - Oceňovanie osobností mesta
 • titulka vystavaselfieSlávnostnou vernisážou otvorili 10. júla v jednom zo zrekonštruovaných objektov zámku v Holíči výstavu fotografií.
  Ide o prvú spoločnú výstavu minuloročných jubilujúcich autorov Jozefa Čechvalu a Ľubomíra Tüköra.
  Návštevníci môžu obdivovať viac ako päťdesiat tematicky rôznorodo zameraných snímok, predstavujúcich súhrnnú tvorbu z obdobia štyroch desaťročí života dvoch výrazných osobností amatérskej fotografickej scény na Záhorí.
  Súčasne bola v rovnakých priestoroch otvorená aj expozícia pod názvom Svet sa mení. Tvorí ju niekoľko desiatok selfie fotografií, ktorých hlavný motív prezrádzajú podtituly výstavy nazvané Bez rúška ani na krok a Korona: Čo mi dala? Čo mi vzala? Viaceré dopĺňajú výroky, ktoré ich autori zaslali spolu so selfie snímkami a ktoré sú zároveň odpoveďou na druhý z podtitulov názvu výstavy.
  Obidve výstavy si môžu záujemcovia prísť prezrieť zdarma denne od 11. do 19. hodiny až do 31. augusta.

  Zámok patrí výstave fotografií a selfie snímok
 • titulka letoPod názvom ...Lebo leto ! sa uskutočnilo prvé zo série podujatí v rámci tohtoročného takzvaného Koronaleta v Holíči.
  V prvý júlový piatok patril areál zámku všetkým, ktorí sa chceli zabaviť a spríjemniť si prázdninový podvečer.
  Pre tých najmenších pripravili organizátori z Mesta Holíč a Centra voľného času rôzne hry a športové aktivity, vyšantiť sa mohli v nafukovacom hrade či na šmýkačkách a povoziť sa tiež na poníkovi. Nechýbalo občerstvenie napríklad v podobe sladkých waflí s rôznymi chuťovými variantmi.
  Účinkujúci z Divadla Kejkle sa postarali o ďalší program interaktívnym vystúpením so súťažami a pohybovými aktivitami.
  Súčasťou podujatia bola zbierka pre ťažko chorú Naďu Bellayovú, ktorej organizátorkami sú Zuzka Šimlingerová a Romana Svatíková. Kamaráti z folklórneho súboru Valša, kde Naďa predtým tancovala, v jednom zo stánkov ponúkli okrem originálneho trička s jej menom aj vlastné a ďalšie ručne zhotovené výrobky od lokálnych remeselníkov.
  K dobrej nálade i do tanca až do neskorého večera hrala a spievala skupina Los Brados z Malaciek.

  Začalo sa kultúrne leto
 • titulka cud26. júna sa v bastióne pri Zámockej vinárni konalo slávnostné podujatie. Mesto Holíč na ňom verejne vyjadrilo svoju vďaku a ocenilo dobrovoľníkov, jednotlivcov, predstaviteľov inštitúcií i podnikateľských subjektov, ktorí v čase tohtoročnej pandémie COVID-19 pomáhali mestu a Holíčanom v prvej línii.
  Po primátorovom príhovore a po vystúpení žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy si z rúk predstaviteľov mesta prevzala Čestné uznanie a vecný dar väčšina z 39 ocenených dobrovoľníkov.

  Čestné uznania dobrovoľníkom
 • titulku ihriskoMesto Holíč koncom minulého roka prostredníctvom spoločnosti SMM Holíč s. r. o. požiadalo o poskytnutie účelovej dotácie na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v areáli štadióna. Táto žiadosť nám bola schválená na základe uznesenia vlády SR č. 639/2019 a bola nám pridelená dotácia vo výške 550 000 eur.
  Futbalové ihrisko s umelou trávou by malo byť vybudované na ploche, kde sa momentálne nachádza tréningové ihrisko so škvarovým povrchom. Hracie rozmery ihriska budú 105 x 68 m. V rámci realizácie projektu ihriska bude vybudované aj osvetlenie hracej plochy a ochranné oplotenie.

  V meste pribudne futbalové ihrisko s umelou trávou
13