Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Galéria 2010

Január 2010 - Prvé dieťa August 2010 - Tereziánske slávnosti
 
Január 2010 - Ples mesta Holíč August 2010 - Tradície bez hraníc

Január 2010 - Veľtrh Solvakiatour September 2010 - Ocenenia darcom krvi

Február 2010 - Diamantová a zlatá svadba September 2010 - Preteky historických motocyklov

Február 2010 - Športovec roka 2009 September 2010 - Zámocké pivné slávnosti

Február 2010 - Výjazdové rokovanie vlády Október 2010 - Basketbalisti Holíča sú v I.lige

Marec 2010 - Mesto učiteľom Október 2010 - Hony na divú zver

Marec 2010 - Mesto ženám Október 2010 - Kniha Záhoria

Apríl 2010 - Otvorenie Ekocentra turistiky Október 2010 - Mesto jubilujúcim seniorom

Apríl 2010 - Otvorenie miniihriska ZŠ Bernolákova Október 2010 - Noc strašidiel na zámku

Máj 2010 - Folklórny festival Október 2010 - Šarkaniáda

Máj 2010 - Zrúcaný múr zámockého bastiónu November 2010 - Deň otvorených dverí MsÚ

Jún 2010 - 90 rokov TJ Iskra November 2010 - Festival pohybových skladieb

Jún 2010 - Cibuľa fest November 2010 - Martinský jarmok

Jún 2010 - Majstrovstvá SR v cyklistike December 2010 - Holíčska vianočná zabíjačka
Jún 2010 - Mesto deťom December 2010 - Mikuláš v Holíči

Jún 2010 - Sviatok vína December 2010 - Holíčske vianočné dni

Júl 2010 - Letecký deň December 2010 - Silvester na zámku
Jún 2010 - Medzinárodný výtvarný happening December 2010 - Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo
August 2010 - Britský veľvislanec v meste Holíč
August 2010 - Memoriál B.Zemka
 
August 2010 - Oceňovanie osobností mesta
13