SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

Galéria 2009

Január 2009 - Prvé dieťa August 2009 - Sviatok cibule

Január 2009 - Ples mesta Holíč August 2009 - Rytierske hry
Január 2009 - ll. Ples seniorov August 2009 - Nová planétka Holíč
Január 2009 - Veľtrh Slovakiatour August 2009 - Festival Z oboch brehú Moravy
Február 2009 - Športovci roka 2008 September 2009 - Preteky historických motocyklov
Marec 2009 - Mesto ženám September 2009 - Veľká cena mesta
Marec 2009 - Mesto učiteľom September 2009 - Zámocké pivné slávnosti
Marec 2009 - Básnická zbierka Ivana Hnáta September 2009 - Návšteva z Grécka
 
Apríl 2009 - Jarná automoto burza Október 2009 - Výlov zámockého rybníka
Apríl 2009 - Stavanie mája s Májovankou Október 2009 - Detský domov šesťdesiaťročný

Apríl 2009 - Ekotrieda roka Október 2009 - Módna prehliadka
Máj 2009 - Folklórny festival Október 2009 - Klub seniorov tridsaťročný
Máj 2009 - ll. krajský Dia deň Október 2009 - Mesiac úcty k starším
Máj 2009 - Tri zlaté svadby Október 2009 - Odhalenie tabule J.Marečkovej
Máj 2009 - Maratón v detskom aerobiku November 2009 - Martinský jarmok
Jún 2009 - Čaša spolupráce December 2009 - Holíčske vianočné dni
Jún 2009 - Letecký deň December 2009 - Oslavy Silvestra
Jún 2009 - Letný jarmok December 2009 - Rokovanie armád SR a ČR
Jún 2009 - Oceňovanie osobností mesta December 2009 - Mikuláš
Jún 2009 - Prívalový dážď v meste December 2009 - Vianočné koncerty
Jún 2009 - Otvorené zámocké vodné valy Zrekonštruované okolie holíčskeho zámku 2009
Júl 2009 - Nové bytovky na Ul.M.Terézie
 Júl 2009 - Slávnosti vodného kráľovstva
 • titulka seniorples24. januára ovládla priestory Kultúrno-osvetového centra atmosféra ďalšieho spoločenského podujatia. Konal sa tu už XIV. Ples seniorov, ktorý v spolupráci s Mestom Holíč pripravili členovia Mužského speváckeho zboru ECHO.
  V mene hlavného organizátora privítal prítomných Stanislav Kubíček a viac ako stovke návštevníkov sa prihovoril aj primátor, ktorý prijal pozvanie spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta.
  O tú správnu náladu sa počas celého večera starala Malá dychová hudba Rubín. Popri samotnej zábave sa návštevníci plesu mohli samozrejme tešiť aj na tombolu. Sponzori, a už neodmysliteľne i Mesto Holíč, boli opäť štedrí. Venovali spolu viac ako stoštyridsať cien.

  Holíčski seniori mali svoj štrnásty ples
 • titulka novorodPrvým novorodeniatkom mesta Holíč v tomto roku je Dominik Libuša. Narodil sa 1. januára v skalickej nemocnici ako druhý potomok Miriamy a Štefana Libušových. Slávnostné privítanie do života sa uskutočnilo aj za účasti najbližšej rodiny v poslednú januárovú sobotu v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči.

  Tohtoročným prvým novorodeniatkom je Dominik Libuša
 • titulka plesV piatok 17. januára si na svoje prišli milovníci plesov a dobrej zábavy. Mesto Holíč pripravilo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra už IV. ročník Tereziánskeho bálu.
  Slávnostným večerom sprevádzal od moderátorského mikrofónu
  Peter Makranský, známy predovšetkým z televíznych seriálov i z účinkovania v muzikáloch. V kultúrnom programe predviedli choreografie plné temperamentných rytmov španielskeho flamenca tanečníčky umeleckého súboru Andalucia, o malé prekvapenie sa postaral kúzelník Talostan so svojou šou.
  K dobrej nálade, do tanca i na počúvanie, prišiel zahrať a zaspievať i tohto roku TIP TOP Band Erika Rangla, milovníkov ľudových pesničiek potešila Myjavská cimbalovka.
  Okrem osemdesiatich priamych výhier sa na pódiu žrebovaním tomboly rozhodlo o výhercoch ďalších desiatich hlavných cien. Majiteľa prvej ceny potešil cestovný zájazd podľa vlastného výberu, ktorý venovalo Mesto Holíč a holíčska CK Jana travel.

  Na tradičnom Tereziánskom bále
 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
13