Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Galéria 2009

Január 2009 - Prvé dieťa August 2009 - Sviatok cibule

Január 2009 - Ples mesta Holíč August 2009 - Rytierske hry
Január 2009 - ll. Ples seniorov August 2009 - Nová planétka Holíč
Január 2009 - Veľtrh Slovakiatour August 2009 - Festival Z oboch brehú Moravy
Február 2009 - Športovci roka 2008 September 2009 - Preteky historických motocyklov
Marec 2009 - Mesto ženám September 2009 - Veľká cena mesta
Marec 2009 - Mesto učiteľom September 2009 - Zámocké pivné slávnosti
Marec 2009 - Básnická zbierka Ivana Hnáta September 2009 - Návšteva z Grécka
 
Apríl 2009 - Jarná automoto burza Október 2009 - Výlov zámockého rybníka
Apríl 2009 - Stavanie mája s Májovankou Október 2009 - Detský domov šesťdesiaťročný

Apríl 2009 - Ekotrieda roka Október 2009 - Módna prehliadka
Máj 2009 - Folklórny festival Október 2009 - Klub seniorov tridsaťročný
Máj 2009 - ll. krajský Dia deň Október 2009 - Mesiac úcty k starším
Máj 2009 - Tri zlaté svadby Október 2009 - Odhalenie tabule J.Marečkovej
Máj 2009 - Maratón v detskom aerobiku November 2009 - Martinský jarmok
Jún 2009 - Čaša spolupráce December 2009 - Holíčske vianočné dni
Jún 2009 - Letecký deň December 2009 - Oslavy Silvestra
Jún 2009 - Letný jarmok December 2009 - Rokovanie armád SR a ČR
Jún 2009 - Oceňovanie osobností mesta December 2009 - Mikuláš
Jún 2009 - Prívalový dážď v meste December 2009 - Vianočné koncerty
Jún 2009 - Otvorené zámocké vodné valy Zrekonštruované okolie holíčskeho zámku 2009
Júl 2009 - Nové bytovky na Ul.M.Terézie
 Júl 2009 - Slávnosti vodného kráľovstva
13