Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Galéria 2008

Január 2008 - Reprezentačný ples mesta Holíč   Apríl+sptember 2008 - Auto moto burza
V roku 2008 sa uskutočnil už XII. ročník. Sprievodný kultúrny program, možnosť zabaviť sa i zatancovať pri cimbálke či tanečnej skupine.   Na jar a na jeseň poriadaná burza v priestoroch Holíčskeho zámku. Akcia je doplnená výstavou historických motocyklov a automobilových veteránov.

Apríl 2008 - Stavanie mája
 
Máj 2008 - Mesto deťom

Tradičné podujatie konané v predvečer Sviatku práce na Námestí mieru za účasti širokej verejnosti, spestrené vystúpením dychovej hudby Májovanka.   Zábavno-súťažné podujatie pre deti pri príležitosti k MDD. Vystúpenia šermiarskych skupín, dobové hry, prehliadka zámku i podzemných chodieb, večerná ohňová šou.

Máj 2008 - Okresná prehliadka krojových skupín
 
Jún 2008 - Letný jarmok

10 ročná tradícia - prehliadka folklórnych ľudových skupín a súborov z okolitých miest a obcí s hudobno-tanečnými pásmami jednotlivých účinkujúcich.   Dvojdňové podujatie poriadané pravidelne v druhej polovici júna. Jarmok s ukážkami ľudových remesiel a predajom výrobkov doplnený bohatým, žánrovo pestrým kultúrnym programom.

Júl 2008 - Leteckomodelársky víkend
 
August 2008 - Tradície bez hraníc

Tradičná akcia, ktorej nosný program tvoria letové ukážky modelov, ultraľahkých lietadiel, leteckej akrobacie na motorových lietadlách, vyhliadkové lety a súťaže pre deti.   Sviatok cibule: netradičné súťaže, ponuka špecialít z cibule, hudobný program.
Rytierske hry: vystúpenia rytierov, turnaje na koňoch, dobová hudba, dobové hry pre deti.

August 2008 - Z oboch brehú Moravy
 
September 2008 - Brokový prebor o pohár primátora

Festival dychových hudieb, ktorého poriadateľom a pravidelným účinkujúcim je domáca Dychová hudba Májovanka.   Strelecké preteky v streľbe z brokových zbraní na asfaltové terče. Podujatie s dvadsaťročnou tradíciou každoročne začiatkom septembra vprostredí veterného mlyna.

September 2008 - Veľká cena mesta Holíč
 
September 2008 - Po stopách Márie Terézie

Bežecké preteky ulicami mesta s medzinárodnou účasťou. Určené pre všetky vekové kategórie.   Trasy s možnosťou návštevy kultúrno-historických pamiatok mesta a okolia vrátane zámku a veterného mlyna v Holíči i kaplnky sv. Margity v Kopčanoch.

September 2008 - Zámocké pivné slávnosti
 
September 2008 - Holíčsky zámocký okruh

Bohatá ponuka čapovaného, svetlého i tmavého piva najmä slovenských a českých značiek. Nechýba občerstvenie, súťaže v pití piva a pestrá hudba k tancu i na počúvanie.   Cestné preteky motocyklov, ktoré budú v ďalších rokoch spolu so Zámockými pivnými slávnosťami tvoriť víkendovú dvojakciu, poriadanú v závere septembra.

November 2008 - Martinský jarmok
 
December 2008 - Adventné dni

Tradičné jednodňové podujatie zamerané na prezentáciu ľudových remesiel a predaj ručne zhotovených výrobkov. Koná sa každoročne v sobotu v prvej polovici novembra.   Predvianočný týždeň v tzv.adventnej dedinke z drevených stánkov na Námestí mieru s podvečernými vystúpeniami detí materských a základných škôl. December.

December 2008 - Holíčske vianočné dni
 

   
13