SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

Galéria 2008

Január 2008 - Reprezentačný ples mesta Holíč   Apríl+sptember 2008 - Auto moto burza
V roku 2008 sa uskutočnil už XII. ročník. Sprievodný kultúrny program, možnosť zabaviť sa i zatancovať pri cimbálke či tanečnej skupine.   Na jar a na jeseň poriadaná burza v priestoroch Holíčskeho zámku. Akcia je doplnená výstavou historických motocyklov a automobilových veteránov.

Apríl 2008 - Stavanie mája
 
Máj 2008 - Mesto deťom

Tradičné podujatie konané v predvečer Sviatku práce na Námestí mieru za účasti širokej verejnosti, spestrené vystúpením dychovej hudby Májovanka.   Zábavno-súťažné podujatie pre deti pri príležitosti k MDD. Vystúpenia šermiarskych skupín, dobové hry, prehliadka zámku i podzemných chodieb, večerná ohňová šou.

Máj 2008 - Okresná prehliadka krojových skupín
 
Jún 2008 - Letný jarmok

10 ročná tradícia - prehliadka folklórnych ľudových skupín a súborov z okolitých miest a obcí s hudobno-tanečnými pásmami jednotlivých účinkujúcich.   Dvojdňové podujatie poriadané pravidelne v druhej polovici júna. Jarmok s ukážkami ľudových remesiel a predajom výrobkov doplnený bohatým, žánrovo pestrým kultúrnym programom.

Júl 2008 - Leteckomodelársky víkend
 
August 2008 - Tradície bez hraníc

Tradičná akcia, ktorej nosný program tvoria letové ukážky modelov, ultraľahkých lietadiel, leteckej akrobacie na motorových lietadlách, vyhliadkové lety a súťaže pre deti.   Sviatok cibule: netradičné súťaže, ponuka špecialít z cibule, hudobný program.
Rytierske hry: vystúpenia rytierov, turnaje na koňoch, dobová hudba, dobové hry pre deti.

August 2008 - Z oboch brehú Moravy
 
September 2008 - Brokový prebor o pohár primátora

Festival dychových hudieb, ktorého poriadateľom a pravidelným účinkujúcim je domáca Dychová hudba Májovanka.   Strelecké preteky v streľbe z brokových zbraní na asfaltové terče. Podujatie s dvadsaťročnou tradíciou každoročne začiatkom septembra vprostredí veterného mlyna.

September 2008 - Veľká cena mesta Holíč
 
September 2008 - Po stopách Márie Terézie

Bežecké preteky ulicami mesta s medzinárodnou účasťou. Určené pre všetky vekové kategórie.   Trasy s možnosťou návštevy kultúrno-historických pamiatok mesta a okolia vrátane zámku a veterného mlyna v Holíči i kaplnky sv. Margity v Kopčanoch.

September 2008 - Zámocké pivné slávnosti
 
September 2008 - Holíčsky zámocký okruh

Bohatá ponuka čapovaného, svetlého i tmavého piva najmä slovenských a českých značiek. Nechýba občerstvenie, súťaže v pití piva a pestrá hudba k tancu i na počúvanie.   Cestné preteky motocyklov, ktoré budú v ďalších rokoch spolu so Zámockými pivnými slávnosťami tvoriť víkendovú dvojakciu, poriadanú v závere septembra.

November 2008 - Martinský jarmok
 
December 2008 - Adventné dni

Tradičné jednodňové podujatie zamerané na prezentáciu ľudových remesiel a predaj ručne zhotovených výrobkov. Koná sa každoročne v sobotu v prvej polovici novembra.   Predvianočný týždeň v tzv.adventnej dedinke z drevených stánkov na Námestí mieru s podvečernými vystúpeniami detí materských a základných škôl. December.

December 2008 - Holíčske vianočné dni
 

   
 • titulka seniorples24. januára ovládla priestory Kultúrno-osvetového centra atmosféra ďalšieho spoločenského podujatia. Konal sa tu už XIV. Ples seniorov, ktorý v spolupráci s Mestom Holíč pripravili členovia Mužského speváckeho zboru ECHO.
  V mene hlavného organizátora privítal prítomných Stanislav Kubíček a viac ako stovke návštevníkov sa prihovoril aj primátor, ktorý prijal pozvanie spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta.
  O tú správnu náladu sa počas celého večera starala Malá dychová hudba Rubín. Popri samotnej zábave sa návštevníci plesu mohli samozrejme tešiť aj na tombolu. Sponzori, a už neodmysliteľne i Mesto Holíč, boli opäť štedrí. Venovali spolu viac ako stoštyridsať cien.

  Holíčski seniori mali svoj štrnásty ples
 • titulka novorodPrvým novorodeniatkom mesta Holíč v tomto roku je Dominik Libuša. Narodil sa 1. januára v skalickej nemocnici ako druhý potomok Miriamy a Štefana Libušových. Slávnostné privítanie do života sa uskutočnilo aj za účasti najbližšej rodiny v poslednú januárovú sobotu v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči.

  Tohtoročným prvým novorodeniatkom je Dominik Libuša
 • titulka plesV piatok 17. januára si na svoje prišli milovníci plesov a dobrej zábavy. Mesto Holíč pripravilo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra už IV. ročník Tereziánskeho bálu.
  Slávnostným večerom sprevádzal od moderátorského mikrofónu
  Peter Makranský, známy predovšetkým z televíznych seriálov i z účinkovania v muzikáloch. V kultúrnom programe predviedli choreografie plné temperamentných rytmov španielskeho flamenca tanečníčky umeleckého súboru Andalucia, o malé prekvapenie sa postaral kúzelník Talostan so svojou šou.
  K dobrej nálade, do tanca i na počúvanie, prišiel zahrať a zaspievať i tohto roku TIP TOP Band Erika Rangla, milovníkov ľudových pesničiek potešila Myjavská cimbalovka.
  Okrem osemdesiatich priamych výhier sa na pódiu žrebovaním tomboly rozhodlo o výhercoch ďalších desiatich hlavných cien. Majiteľa prvej ceny potešil cestovný zájazd podľa vlastného výberu, ktorý venovalo Mesto Holíč a holíčska CK Jana travel.

  Na tradičnom Tereziánskom bále
 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
13