Galéria 2008

Január 2008 - Reprezentačný ples mesta Holíč   Apríl+sptember 2008 - Auto moto burza
V roku 2008 sa uskutočnil už XII. ročník. Sprievodný kultúrny program, možnosť zabaviť sa i zatancovať pri cimbálke či tanečnej skupine.   Na jar a na jeseň poriadaná burza v priestoroch Holíčskeho zámku. Akcia je doplnená výstavou historických motocyklov a automobilových veteránov.

Apríl 2008 - Stavanie mája
 
Máj 2008 - Mesto deťom

Tradičné podujatie konané v predvečer Sviatku práce na Námestí mieru za účasti širokej verejnosti, spestrené vystúpením dychovej hudby Májovanka.   Zábavno-súťažné podujatie pre deti pri príležitosti k MDD. Vystúpenia šermiarskych skupín, dobové hry, prehliadka zámku i podzemných chodieb, večerná ohňová šou.

Máj 2008 - Okresná prehliadka krojových skupín
 
Jún 2008 - Letný jarmok

10 ročná tradícia - prehliadka folklórnych ľudových skupín a súborov z okolitých miest a obcí s hudobno-tanečnými pásmami jednotlivých účinkujúcich.   Dvojdňové podujatie poriadané pravidelne v druhej polovici júna. Jarmok s ukážkami ľudových remesiel a predajom výrobkov doplnený bohatým, žánrovo pestrým kultúrnym programom.

Júl 2008 - Leteckomodelársky víkend
 
August 2008 - Tradície bez hraníc

Tradičná akcia, ktorej nosný program tvoria letové ukážky modelov, ultraľahkých lietadiel, leteckej akrobacie na motorových lietadlách, vyhliadkové lety a súťaže pre deti.   Sviatok cibule: netradičné súťaže, ponuka špecialít z cibule, hudobný program.
Rytierske hry: vystúpenia rytierov, turnaje na koňoch, dobová hudba, dobové hry pre deti.

August 2008 - Z oboch brehú Moravy
 
September 2008 - Brokový prebor o pohár primátora

Festival dychových hudieb, ktorého poriadateľom a pravidelným účinkujúcim je domáca Dychová hudba Májovanka.   Strelecké preteky v streľbe z brokových zbraní na asfaltové terče. Podujatie s dvadsaťročnou tradíciou každoročne začiatkom septembra vprostredí veterného mlyna.

September 2008 - Veľká cena mesta Holíč
 
September 2008 - Po stopách Márie Terézie

Bežecké preteky ulicami mesta s medzinárodnou účasťou. Určené pre všetky vekové kategórie.   Trasy s možnosťou návštevy kultúrno-historických pamiatok mesta a okolia vrátane zámku a veterného mlyna v Holíči i kaplnky sv. Margity v Kopčanoch.

September 2008 - Zámocké pivné slávnosti
 
September 2008 - Holíčsky zámocký okruh

Bohatá ponuka čapovaného, svetlého i tmavého piva najmä slovenských a českých značiek. Nechýba občerstvenie, súťaže v pití piva a pestrá hudba k tancu i na počúvanie.   Cestné preteky motocyklov, ktoré budú v ďalších rokoch spolu so Zámockými pivnými slávnosťami tvoriť víkendovú dvojakciu, poriadanú v závere septembra.

November 2008 - Martinský jarmok
 
December 2008 - Adventné dni

Tradičné jednodňové podujatie zamerané na prezentáciu ľudových remesiel a predaj ručne zhotovených výrobkov. Koná sa každoročne v sobotu v prvej polovici novembra.   Predvianočný týždeň v tzv.adventnej dedinke z drevených stánkov na Námestí mieru s podvečernými vystúpeniami detí materských a základných škôl. December.

December 2008 - Holíčske vianočné dni
 

   
 • titulka vystavaselfieSlávnostnou vernisážou otvorili 10. júla v jednom zo zrekonštruovaných objektov zámku v Holíči výstavu fotografií.
  Ide o prvú spoločnú výstavu minuloročných jubilujúcich autorov Jozefa Čechvalu a Ľubomíra Tüköra.
  Návštevníci môžu obdivovať viac ako päťdesiat tematicky rôznorodo zameraných snímok, predstavujúcich súhrnnú tvorbu z obdobia štyroch desaťročí života dvoch výrazných osobností amatérskej fotografickej scény na Záhorí.
  Súčasne bola v rovnakých priestoroch otvorená aj expozícia pod názvom Svet sa mení. Tvorí ju niekoľko desiatok selfie fotografií, ktorých hlavný motív prezrádzajú podtituly výstavy nazvané Bez rúška ani na krok a Korona: Čo mi dala? Čo mi vzala? Viaceré dopĺňajú výroky, ktoré ich autori zaslali spolu so selfie snímkami a ktoré sú zároveň odpoveďou na druhý z podtitulov názvu výstavy.
  Obidve výstavy si môžu záujemcovia prísť prezrieť zdarma denne od 11. do 19. hodiny až do 31. augusta.

  Zámok patrí výstave fotografií a selfie snímok
 • titulka letoPod názvom ...Lebo leto ! sa uskutočnilo prvé zo série podujatí v rámci tohtoročného takzvaného Koronaleta v Holíči.
  V prvý júlový piatok patril areál zámku všetkým, ktorí sa chceli zabaviť a spríjemniť si prázdninový podvečer.
  Pre tých najmenších pripravili organizátori z Mesta Holíč a Centra voľného času rôzne hry a športové aktivity, vyšantiť sa mohli v nafukovacom hrade či na šmýkačkách a povoziť sa tiež na poníkovi. Nechýbalo občerstvenie napríklad v podobe sladkých waflí s rôznymi chuťovými variantmi.
  Účinkujúci z Divadla Kejkle sa postarali o ďalší program interaktívnym vystúpením so súťažami a pohybovými aktivitami.
  Súčasťou podujatia bola zbierka pre ťažko chorú Naďu Bellayovú, ktorej organizátorkami sú Zuzka Šimlingerová a Romana Svatíková. Kamaráti z folklórneho súboru Valša, kde Naďa predtým tancovala, v jednom zo stánkov ponúkli okrem originálneho trička s jej menom aj vlastné a ďalšie ručne zhotovené výrobky od lokálnych remeselníkov.
  K dobrej nálade i do tanca až do neskorého večera hrala a spievala skupina Los Brados z Malaciek.

  Začalo sa kultúrne leto
 • titulka cud26. júna sa v bastióne pri Zámockej vinárni konalo slávnostné podujatie. Mesto Holíč na ňom verejne vyjadrilo svoju vďaku a ocenilo dobrovoľníkov, jednotlivcov, predstaviteľov inštitúcií i podnikateľských subjektov, ktorí v čase tohtoročnej pandémie COVID-19 pomáhali mestu a Holíčanom v prvej línii.
  Po primátorovom príhovore a po vystúpení žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy si z rúk predstaviteľov mesta prevzala Čestné uznanie a vecný dar väčšina z 39 ocenených dobrovoľníkov.

  Čestné uznania dobrovoľníkom
 • titulku ihriskoMesto Holíč koncom minulého roka prostredníctvom spoločnosti SMM Holíč s. r. o. požiadalo o poskytnutie účelovej dotácie na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v areáli štadióna. Táto žiadosť nám bola schválená na základe uznesenia vlády SR č. 639/2019 a bola nám pridelená dotácia vo výške 550 000 eur.
  Futbalové ihrisko s umelou trávou by malo byť vybudované na ploche, kde sa momentálne nachádza tréningové ihrisko so škvarovým povrchom. Hracie rozmery ihriska budú 105 x 68 m. V rámci realizácie projektu ihriska bude vybudované aj osvetlenie hracej plochy a ochranné oplotenie.

  V meste pribudne futbalové ihrisko s umelou trávou
13