Galéria 2007


November 2007 - Martinský jarmok Jún 2007 - Letný jarmok
Tradičné jednodňové podujatie zamerané aj na prezentáciou ľudových remesiel spojenú s predajom ručne zhotovených výrobkov. Koná sa každoročne v sobotu v prvej polovici novembra.   Dvojdňové kultúrno-spoločenské podujatie poriadané pravidelne v druhej polovici júna. Jarmok s ukážkami ľudových remesiel a predajom výrobkov doplnený bohatým programom.

Júl 2007 - Koncerty na zámku
 
Júl 2007 - Letecko - modelársky víkend

Cyklus hudobných koncertov žánrovo rôznorodej hudby, vsadený do príťažlivej atmosféry kaplnky zámku. Koná sa každý júlový štvrtok podvečer.   Tradičná akcia, ktorej program tvoria letové ukážky modelov, ultraľahkých lietadiel, leteckej akrobacie, vyhliadkové lety a súťaže pre deti. Koná sa v polovici júla na letisku v Holíči.

August 2007 - Rytierske hry
 
August 2007 - Sviatok cibule

Divácky atraktívne podujatie umocnené prostredím zámku. Vystúpenia rytierov, turnaje na koňoch, dobová hudba, hry pre deti, prezentácia ľudových remesiel. Konajú sa v auguste.   Neoficiálny sviatok všetkých Holíčanov - cibulárov. Prináša netradičné súťaže, ponuka špecialít z cibule, spestrenie hudbou. Konajú sa v auguste.

August 2007 - Z oboch brehú moravy
 
September 2007 - Brokový prebor o pohár primátora

Festival dychových hudieb, ktorého poriadateľom a pravidelným účinkujúcim je domáca Dychová hudba Májovanka. Poriada sa v amfiteátre koncom augusta alebo začiatkom septembra.   Otvorené strelecké preteky v streľbe z brokových zbraní na asfaltové holuby. Podujatie s dvadsaťročnou tradíciou sa uskutočňuje každoročne začiatkom septembra na strelnici v Holíči

Veľká cena mesta Holíč
 
September 2007 - Po stopách Márie Terézie

Bežecké preteky ulicami mesta s medzinárodnou účasťou. Určené pre všetky vekové kategórie. Koná sa vždy v druhú resp. tretiu septembrovú sobotu.   Tradičný pochod pre milovníkov zdravého pohybu, priaznivcov turistiky a cykloturistiky. Nenáročné trasy s možnosťou návštevy kultúrno-historických pamiatok mesta a okolia.

September 2007 - Zámocké pivné slávnosti
 
December 2007 - Adventné dni

Akcia, z ktorej sa po tohtoročnom úspešnom úvodnom ročníku rodí nová tradícia. Bohatá ponuka čapovaného, svetlého i tmavého piva. Konajú sa začiatkom septembra.   Predvianočný týždeň v tzv.adventnej dedinke z drevených stánkov na Námestí mieru s podvečernými vystúpeniami detí materských a základných škôl. December.
 • titulka orpz20. februára sa Kultúrno-osvetové centrum Holíčskeho zámku stalo dejiskom nevšedného významného podujatia. Pri príležitosti 10. výročia zriadenia a činnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Skalici sa tu uskutočnil slávnostný služobný aktív. Súčasťou programu bolo odovzdávanie ocenení. Pamätný list a čestné uznanie riaditeľa OR PZ v Skalici za vynikajúce plnenie služobných úloh a osobný podiel na dosiahnutých výsledkoch si prevzalo 43 jednotlivcov, piati príslušníci obvodných oddelení získali mimoriadne povýšenie, ďalší traja boli ocenení Čestnou medailou. Pamätný list a čestné uznanie za spoluprácu s Okresným riaditeľstvom PZ v Skalici udelil jeho riaditeľ tridsiatim jednotlivcom, predstaviteľom samospráv, štátnej správy, súčinnostných zložiek, zamestnankyniam OR PZ, mestských polícií Skalica a Holíč ako aj Polície ČR Hodonín.

  Desaťročie Okresného riaditeľstva Policajného zboru Skalica
 • titulka rekonV uplynulých dňoch bola dokončená rekonštrukcia ďalšieho objektu, tzv. depozitu v areáli Holíčskeho zámku. 13. februára sa uskutočnilo oficiálne slávnostné odovzdanie tejto obnovenej časti našej národnej kultúrnej pamiatky. Spolu s primátorom prestrihla symbolickú pásku ministerka kultúry Ľubica Laššáková.
  Obnova objektu sa realizovala v rámci projektu nazvaného Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Hospodárska budova. Na jeho spolufinancovanie prispelo ministerstvo kultúry dotáciou vo výške 666 tisíc eur, Mesto Holíč investovalo z vlastných zdrojov 35 tisíc eur.
  Interiéry, vybavené výstavnými panelmi, figurínami a ďalším zariadením, budú využívané ako muzeálne či galerijné priestory s voľne inštalovanými artefaktmi, prezentujúcimi tradičnú kultúru mesta Holíč.

  „Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky".

  Ďalší objekt areálu zámku zrekonštruovaný
 • titulka plessportovcovKaždoročnou súčasťou plesovej sezóny v Holíči sa už neodmysliteľne stal aj Ples športovcov. Ďalší ročník tohto podujatia sa konal v piatok 7. februára v Kultúrno-osvetovom centre. Organizátori z TJ Iskra ozvláštnili priestory výzdobou, nesúcou sa v znamení tohtoročného významného jubilea, storočnice klubu.

  Po úvodnej skladbe v podaní Tamary Bízekovej sa o ďalší kultúrny program postarali dievčatá z tanečného štúdia Gracefull z Hodonína. Po oficiálnom privítaní moderátorom Ivanom Zborilom sa v mene organizátorov prihovoril prítomným aj predseda TJ Iskra Boris Bízek, ktorý so svojou manželkou otvoril úvodným tancom plesovú zábavu. Zábava v sále i na  tanečnom parkete pri pesničkách skupiny Black and White vydržala až takmer do rána.

  Športovci sa zabávali na svojom plese
 • titulka su5. februára sa v Kultúrno-osvetovom centre uskutočnilo slávnostné stretnutie osobností holíčskeho športu. Mesto tak opäť vyjadrilo verejné poďakovanie tým najlepším, ktorí svoj klub i mesto reprezentovali na domácej i zahraničnej úrovni.
  Za mimoriadne športové výsledky v r. 2019 získali ocenenia v podobe diplomu a vecnej odmeny atléti Monika Zavilinská, Mária Truissard, Ondrej Marenčík a Tomáš Skala, športoví strelci Štefánia Matulová, Silvia Haringová a Pavol Vmyslický, pretekári v extrémnych podmienkach súťaže Spartan Race Adam Krčík a Marek Rehák, reprezentant silového trojboja Denis Klíma a tréner aktuálne najúspešnejšieho holíčskeho tímu, Basketbalového oddielu MŠK BO Holíč, Ľubomír Marenčík.

  Ocenenia za športové úspechy
13