Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Galéria 2007


November 2007 - Martinský jarmok Jún 2007 - Letný jarmok
Tradičné jednodňové podujatie zamerané aj na prezentáciou ľudových remesiel spojenú s predajom ručne zhotovených výrobkov. Koná sa každoročne v sobotu v prvej polovici novembra.   Dvojdňové kultúrno-spoločenské podujatie poriadané pravidelne v druhej polovici júna. Jarmok s ukážkami ľudových remesiel a predajom výrobkov doplnený bohatým programom.

Júl 2007 - Koncerty na zámku
 
Júl 2007 - Letecko - modelársky víkend

Cyklus hudobných koncertov žánrovo rôznorodej hudby, vsadený do príťažlivej atmosféry kaplnky zámku. Koná sa každý júlový štvrtok podvečer.   Tradičná akcia, ktorej program tvoria letové ukážky modelov, ultraľahkých lietadiel, leteckej akrobacie, vyhliadkové lety a súťaže pre deti. Koná sa v polovici júla na letisku v Holíči.

August 2007 - Rytierske hry
 
August 2007 - Sviatok cibule

Divácky atraktívne podujatie umocnené prostredím zámku. Vystúpenia rytierov, turnaje na koňoch, dobová hudba, hry pre deti, prezentácia ľudových remesiel. Konajú sa v auguste.   Neoficiálny sviatok všetkých Holíčanov - cibulárov. Prináša netradičné súťaže, ponuka špecialít z cibule, spestrenie hudbou. Konajú sa v auguste.

August 2007 - Z oboch brehú moravy
 
September 2007 - Brokový prebor o pohár primátora

Festival dychových hudieb, ktorého poriadateľom a pravidelným účinkujúcim je domáca Dychová hudba Májovanka. Poriada sa v amfiteátre koncom augusta alebo začiatkom septembra.   Otvorené strelecké preteky v streľbe z brokových zbraní na asfaltové holuby. Podujatie s dvadsaťročnou tradíciou sa uskutočňuje každoročne začiatkom septembra na strelnici v Holíči

Veľká cena mesta Holíč
 
September 2007 - Po stopách Márie Terézie

Bežecké preteky ulicami mesta s medzinárodnou účasťou. Určené pre všetky vekové kategórie. Koná sa vždy v druhú resp. tretiu septembrovú sobotu.   Tradičný pochod pre milovníkov zdravého pohybu, priaznivcov turistiky a cykloturistiky. Nenáročné trasy s možnosťou návštevy kultúrno-historických pamiatok mesta a okolia.

September 2007 - Zámocké pivné slávnosti
 
December 2007 - Adventné dni

Akcia, z ktorej sa po tohtoročnom úspešnom úvodnom ročníku rodí nová tradícia. Bohatá ponuka čapovaného, svetlého i tmavého piva. Konajú sa začiatkom septembra.   Predvianočný týždeň v tzv.adventnej dedinke z drevených stánkov na Námestí mieru s podvečernými vystúpeniami detí materských a základných škôl. December.
13