Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP
Dokumenty
Na začiatok Hľadať
Na začiatok
Počet kategórií: 16
Dokumenty Podkategorií: 1 Súborov: 3
Oddelenie matriky Súborov: 7
Oddelenie spoločného obecného úradu Súborov: 7
Oddelenie právne a správy majetku Súborov: 11
Mestká rada Podkategorií: 6 Súborov: 34
Mestské zastupiteľstvo Podkategorií: 8 Súborov: 60
Mestské zastupiteľstvo - podklady Podkategorií: 5 Súborov: 23
Organizačná štruktúra Súborov: 1
Archív dokumentov Podkategorií: 13 Súborov: 130
Strategické dokumenty Súborov: 12
Povinne zverejňované informácie Súborov: 11
Formuláre, tlačivá Podkategorií: 7 Súborov: 97
VZN Súborov: 0
Iné Súborov: 12
Symboly mesta Súborov: 3
Holíčan - dvojtýždenník Podkategorií: 7 Súborov: 108
13