slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.
Dokumenty
Na začiatok Hľadať
Hľadať

Vložte názov hľadaného súboru. Nepoužívajte interpunkčné znamienka.
Hľadať výraz
Hľadať v názvoch
Hľadať v popisoch
Počet nájdených výsledkov


13