slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Zmluvy, objednávky, faktúry


Zmluvy, objednávky a faktúry od 1.5 2013.


Zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2010 do 30.4.2013.
13