Sadzobník úhrad na úrade

 Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií na mestskom úrade v Holíèi.

13