slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.
Dokumenty
Na začiatok Hľadať Hore
Kategória: Formuláre, tlačivá
Počet podkategórií: 7
Podkategórie:
Matričný úrad Súborov: 2
Oddelenie sociálne Súborov: 20
Oddelenie právne a správy majetku Súborov: 7
Spoloč. obec. úrad Súborov: 13
Oddelenie výstavby Súborov: 29
Oddelenie kult. a športu Súborov: 2
Oddelenie finančné Súborov: 16

Kategória neobsahuje žiadne súbory na stiahnutie!

13