Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.
Dokumenty
Na začiatok Hľadať Hore
Kategória: Spoloč. obec. úrad
Strana 1 z 2
Zoradiť podľa: Predvolené | Meno | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Súbory:
Žiadosť o stavebné povolenie stavby

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 11:37:27
110.18 KB
914
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 11:36:41
69.93 KB
472
Žiadosť o predľženie platnosti územného rozhodnutia

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 11:35:51
47.02 KB
523
Žiadosť o predľženie platnosti stav. povolenia

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 11:34:42
46.92 KB
482
Žiadosť o predľženie termínu ukončenia stavby

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 11:33:58
68.67 KB
525
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 11:33:02
69.28 KB
454
Vyhlásenie staveného dozora pri jednoduchej stavbe

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 11:32:14
56.79 KB
493
Vyhlásenie oprávnenej osoby pre povolenie na odstránenie jednoduchej stavby

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 11:31:13
57.95 KB
536
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 11:30:07
68.62 KB
519
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 11:29:15
69.41 KB
548
13