Downloads
Na začiatok Hľadať Hore
Kategória: Rok 2019
Zoradiť podľa: Predvolené | Meno | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Súbory:
Čerpanie rozpočtu za rok 2019 príloha č. 1

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2020-03-12 09:27:13
80.5 KB
55
Hodnotiaca správa k 31.12.2019

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2020-03-12 09:26:23
2.9 MB
54
Záverečný účet mesta Holíč za rok 2019

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2020-03-12 09:25:14
517.5 KB
58
Monitorovacia správa k 30.06.2019

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2020-03-12 09:20:19
2.87 MB
55
Návrh viacročného rozpočtu 2019 - 2021.

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2019-07-10 09:37:48
879 KB
164
Programový rozpočet Mesta Holíč na r. 2019-2021 tabuľková časť.

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2019-07-10 09:32:22
1.42 MB
168
Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2019 - 2021.

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2019-07-10 09:30:00
0 B
156
 • titulka cud26. júna sa v bastióne pri Zámockej vinárni konalo slávnostné podujatie. Mesto Holíč na ňom verejne vyjadrilo svoju vďaku a ocenilo dobrovoľníkov, jednotlivcov, predstaviteľov inštitúcií i podnikateľských subjektov, ktorí v čase tohtoročnej pandémie COVID-19 pomáhali mestu a Holíčanom v prvej línii.
  Po primátorovom príhovore a po vystúpení žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy si z rúk predstaviteľov mesta prevzala Čestné uznanie a vecný dar väčšina z 39 ocenených dobrovoľníkov.

  Čestné uznania dobrovoľníkom
 • titulku ihriskoMesto Holíč koncom minulého roka prostredníctvom spoločnosti SMM Holíč s. r. o. požiadalo o poskytnutie účelovej dotácie na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v areáli štadióna. Táto žiadosť nám bola schválená na základe uznesenia vlády SR č. 639/2019 a bola nám pridelená dotácia vo výške 550 000 eur.
  Futbalové ihrisko s umelou trávou by malo byť vybudované na ploche, kde sa momentálne nachádza tréningové ihrisko so škvarovým povrchom. Hracie rozmery ihriska budú 105 x 68 m. V rámci realizácie projektu ihriska bude vybudované aj osvetlenie hracej plochy a ochranné oplotenie.

  V meste pribudne futbalové ihrisko s umelou trávou
 • titulka skolypoPrvého júna sa znovu otvorili predškolské a školské zariadenia. Keďže nástup detí bol dobrovoľný, na vyučovanie v Základnej škole na Bernolákovej prišla asi tri štvrtina žiakov I. až V. ročníkov, zhruba polovica zasadla do lavíc v Základnej škole na Školskej a polovicu z celkového počtu detí privítali v oboch pracoviskách Materskej školy Lúčky.
  V rámci platných nariadení pri vstupoch do budovy učiteľky odmerali deťom teplotu, ktoré po následnej dezinfekcii rúk mohli prejsť do svojich tried a zasadnúť do lavíc s dostatočnými odstupmi.
  V úvodný deň sa vyučovanie nieslo vo voľnejšom režime a keďže 1. jún je Medzinárodný deň detí, školy mali pre oslávencov pripravené prekvapenie v podobe zábavných hier a súťaží.

  Školy a škôlky sa opäť otvorili
 • titulka DSSV priebehu tretieho májového týždňa sa v Holíči uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19. Testovaní boli klienti i zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Kátovskej ulici, v Senior dome Terézia a v Azylovom dome Emauzy, testovanie absolvovali tiež osoby v nocľahárni na Svätojánskej ulici. Výsledky vyšetrení boli vo všetkých prípadoch negatívne.

  Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb
13