Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP
Dokumenty
Na začiatok Hľadať Hore
Kategória: Rok 2012
Strana 1 z 2
Zoradiť podľa: Predvolené | Meno | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Súbory:
VZN č.77 o miestnych daniach

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-30 06:42:31
69.54 KB
441
VZN č.76 o podmienkach určovania dane

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-30 06:43:10
126.43 KB
445
VZN č.78 u určení výšky dotácie na prevádzku...

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-30 06:41:20
121.02 KB
466
Návrh viacročného rozpočtu 2012-2014

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 12:35:37
124.02 KB
491
Programový rozpočet na roky 2012-2014

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 12:37:28
149.15 KB
522
12.VZN Organizačný poriadok Mestského úradu v Holíči

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-30 06:46:58
109.4 KB
550
Hodnotiaca správa k 31.12.2012.

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2015-02-05 17:42:09
1.31 MB
627
Programový rozpočet mesta Holíč na roky 2012-2014

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-29 12:36:33
440.42 KB
659
VZN č.19 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie prevádzkovateľmi malých zdrojov

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-30 07:35:58
96.38 KB
699
Potvrdenie o podaní daňového priznania

Stiahnuť
Stiahnuť
Vytvorené
Veľkosť
Stiahnutí
2014-01-30 07:33:12
66.54 KB
706
13