Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.
Dokumenty
Na začiatok Hľadať
Na začiatok
Počet kategórií: 16
Dokumenty Podkategorií: 1 Súborov: 3
Oddelenie matriky Súborov: 7
Oddelenie spoločného obecného úradu Súborov: 7
Oddelenie právne a správy majetku Súborov: 11
Mestká rada Podkategorií: 6 Súborov: 34
Mestské zastupiteľstvo Podkategorií: 8 Súborov: 60
Mestské zastupiteľstvo - podklady Podkategorií: 5 Súborov: 24
Organizačná štruktúra Súborov: 1
Archív dokumentov Podkategorií: 11 Súborov: 110
Strategické dokumenty Súborov: 11
Povinne zverejňované informácie Súborov: 10
Formuláre, tlačivá Podkategorií: 7 Súborov: 92
VZN Súborov: 0
Iné Súborov: 12
Symboly mesta Súborov: 3
Holíčan - dvojtýždenník Podkategorií: 7 Súborov: 108
13