Spomienka na významného holíčskeho rodáka

História mesta Holíč je bohatá na viacero významných udalostí i osobností. Patrí k nim aj generál 1.triedy Anton Pulanich.
Život a prácu tohto významného holíčskeho rodáka priblížila po prvýkrát holíčskej verejnosti výstava, nainštalovaná počas druhého novembrového týždňa v objekte bývalej fajansy. Je výsledkom aktivít Miestneho odboru Matice slovenskej, ktorá výstavu pripravila v spolupráci a s finančnou podporou Mesta Holíč a Nadácie Matice slovenskej.
Expozíciu plnú fotografií a fotokópií historických dokumentov zachytávajúcu životné osudy a pôsobenie generála Antona Pulanicha doplnilo niekoľko prednášok určených verejnosti.
Túto príležitosť využili predovšetkým žiaci oboch holíčskych základných škôl.
V rokoch 1914 až 1918 pôsobil Anton Pulanich ako príslušník rakúsko-uhorskej armády najprv na ruskom a potom aj na talianskom fronte. Po svojom povýšení na generála v máji 1939 velil slovenským jednotkám na východnom fronte. 1.1.1942 ho prezident republiky povýšil na generála I.triedy. V tejto hodnosti prevzal funkciu veliteľa pozemného vojska, v ktorej pôsobil do konca roku 1943. Bol ocenený niekoľkými vyznamenaniami, okrem iných Za hrdinstvo či Vojenským víťazným krížom. Po skončení vojny bol prijatý do československej brannej moci ako dôstojník vo výslužbe. Zomrel v Holíči 4.4. 1962 vo veku 78 rokov.
Aj tieto skutočnosti zazneli z príhovoru vedúceho Oblastného pracoviska Matice slovenskej na záverečnom podujatí, ktoré bolo vyvrcholením práve skončenej výstavy. Okrem iných sa ho zúčastnili aj krajskí predstavitelia Matice i Základnej organizácie Únie žien v Holíči. Svojou účasťou ho poctili aj zástupcovia partnerského mesta Hložany Ondrej Fekete s manželkou, ktorí prijali už tradičné pozvanie na tohtoročný Martinský jarmok. Atmosféru slávnostného podujatia umocnilo hudobné vystúpenie žiakov holíčskej Základnej umeleckej školy.
Vo svojom príhovore primátor Zdenko Čambal poďakoval Pavlovi Mihálovi za aktivity Miestneho odboru Matice slovenskej a záujem oživovať a obohacovať povedomie našich spoluobčanov podujatiami, akými bola aj výstava o Antonovi Pulanichovi.
Expozícia oživila spomienky a predstavila ďalšiu holíčsku osobnosť slovenských dejín. Trvalú pamiatku na významného rodáka bude pripomínať pamätná tabuľa na náhrobnom kameni na holíčskom cintoríne, kde je Anton Pulanich pochovaný.
13