Martinský jarmok 2010

MESTO HOLÍČ, SMM s.r.o. HOLÍČ
Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na tradičný

MARTINSKÝ JARMOK 2010
sobota 13. novembra od 8 00 hod.

Stánkový predaj v priestoroch Námestia Sv. Martina, Hviezdoslavovej ulice a Námestia mieru.
Bohatý sortiment občerstvenia a hudobná skupina  v priestore pri zdravotnom stredisku.
Výroba a ochutnávka dolnozemských klobás z Vojvodiny na Námestí mieru
Stredná odborná škola, Nám. Sv. Martina - ponuka textilných stolárskych a cukrárenských výrobkov.

schema_v Organizačný poriadok pdf
Žiadosť o pridelenie miesta na Martinkom jarmoku 2010 doc.
13