COVID-19COVID-19 - Kompletné informácie 
                      obmedzenia MSÚ, nariadenia krízového štábu, prevádzky a služby v meste, koronavírus na Slovensku
                                                                                                                                                 
                 aktualizované denne


SR ZNAK
Voľby NRSR 2020
  KO PIC Harmonogram vývozu KO RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 30.4.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 22.4.2020 o 16.00 hod. v Kultúrno osvetovom centre holíčskeho zámku.Kultúra, šport a iné

Ochranné rúška aj pre mladších seniorov

titulka ruska2Po víkendovej distribúcii viac ako tisícky ochranných rúšok, ktoré do schránok dostali seniori nad 70 rokov, Mesto Holíč rovnakou formou prispelo k ochrane pred šíriacim sa koronavírusom aj našich spoluobčanov vo vekovej skupine 65 až 69 rokov. V posledný marcový deň zamestnanci mestského úradu balili do obálok a pripravili k distribúcii ďalších 663 rúšok. Dobrovoľníci ich počas nasledujúceho dňa poroznášali všetkým, pre ktorých boli určené.
Čítať ďalej...
 • titulka ruska2Po víkendovej distribúcii viac ako tisícky ochranných rúšok, ktoré do schránok dostali seniori nad 70 rokov, Mesto Holíč rovnakou formou prispelo k ochrane pred šíriacim sa koronavírusom aj našich spoluobčanov vo vekovej skupine 65 až 69 rokov. V posledný marcový deň zamestnanci mestského úradu balili do obálok a pripravili k distribúcii ďalších 663 rúšok. Dobrovoľníci ich počas nasledujúceho dňa poroznášali všetkým, pre ktorých boli určené.

  Ochranné rúška aj pre mladších seniorov
 • titulka dezinfMesto Holíč v snahe chrániť svojich občanov pred šíriacim sa koronavírusom uskutočnilo ďalšie opatrenie. Tentoraz zabezpečilo vykonanie dezinfekcie v exponovaných častiach mesta. Odborná firma zo Senice špeciálnym dezinfekčným prostriedkom zrealizovala 31. marca postrek priestorov i prístupových chodníkov okolo vstupov pred poštou, pred predajňami BILLA, LIDL i EURO DISKONT, vstupné priestory do zdravotného strediska i pred kostolmi, vydezinfikované boli tiež všetky autobusové zastávky, nástupište na železničnej stanici , bankomaty, priestory pri čerpacích staniciach, altánok i lavičky v školskom parku, na Zámockej, na Námestí sv. Martina a Hviezdoslavovej ulici, dezinfekciou prejdú aj všetky kontajnerové stojiská v lokalitách individuálnej bytovej výstavby i na sídliskách ako aj zberný dvor odpadov.
  Vydezinfikované objekty či priestory by tak mali byť ochránené najbližších sedem dní.

  Mesto prechádza špeciálnou dezinfekciou
 • tutulka tapeta2020Mesto Holíč podalo začiatkom februára 2019 na základe výzvy č. 6/2019 Fondu na podporu umenia v rámci Programu 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogramu 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt s názvom: „Reštaurovanie Čínskych tapiet – unikátu celoeurópskeho významu – II. etapa". Projekt bol podporený a mestu Holíč bola schválená dotácia vo výške 14 000 € na zreštaurovanie dvoch kusov kožených tapiet pochádzajúcich z Čínskej sály Holíčskeho zámku. Po procese verejného obstarávania bola s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Doc. Ivanom Galambošom uzatvorená Zmluva o dielo, na základe ktorej od septembra 2019 do marca 2020 boli na tapete č. 10 (celková plocha: 27 740 cm2) a číslo 11 (celková plocha: 32 850 cm2) vykonávané reštaurátorské práce. Realizáciou uvedeného projektu sme zamedzili hmotnému úpadku a prispeli k obohateniu a hlavne záchrane kultúrneho dedičstva v meste Holíč
  pre budúce generácie.

  Mesto Holíč má zreštaurované ďalšie dve Čínske kožené tapety
 • titulka vyrocieTGM7. marca uplynulo 170 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si zakladateľa novodobého československého štátu pripomenuli v našom partnerskom meste Hodoníne. Na spomienkovej slávnosti sa spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta, zástupcami Masarykovej rodiny, senátu českého Parlamentu, spoločenských a ďalších organizácií verejného života, zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč.
  Sprevádzaní melódiami v podaní sexteta Vojenskej hudby z Olomouca si prítomní uctili pamiatku prvého prezidenta Československej republiky položením vencov a kytíc k jeho pomníku.

  U partnerov na výročí narodenia T.G. Masaryka

Informácie z úradu

Upozornenie vodičov na zmeny dopravného značenia

InfoUpozorňujeme vodičov motorových vozidiel, že od 24. marca 2020 nastali zmeny v dopravnom značení na území Mesta Holíč.

Jedná sa o zmenu v zjednosmernení pri bytovom dome č. 4 – 7 na Hodonínskej ulici v smere od ulice Lúčky k liehovaru. V tejto časti sa jednosmerná premávka presmerovala : Vjazd do jednosmerky je po novom pri vchode č. 4 a výjazd je medzi vchodmi č.7, 8 na Hodonínskej ulici.

Zjednosmernená je po novom časť ulice Ružová, konkrétne jej zúžená časť pri novovybudovaných rodinných domoch. Z ulice Lesná je osadená značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel do ulice Ružová.

Na Ulici Márie Terézie boli doplnené zvislé dopravné značky osadené pri hlavnej ceste v lokalite, kde bolo pri odbočkách umiestnené značenie hlavných ciest s tvarom križovatiek a obmedzenia rýchlosti na najvyššiu dovolenú rýchlosť 30 a 40 km/hod, ktoré je potrebné v daných úsekoch rešpektovať!

Mestská polícia bude vodičov zatiaľ len usmerňovať v cestnej premávke.

Mesto Holíč, odd. VaŽP, úsek dopravy
 • InfoUpozorňujeme vodičov motorových vozidiel, že od 24. marca 2020 nastali zmeny v dopravnom značení na území Mesta Holíč.

  Jedná sa o zmenu v zjednosmernení pri bytovom dome č. 4 – 7 na Hodonínskej ulici v smere od ulice Lúčky k liehovaru. V tejto časti sa jednosmerná premávka presmerovala : Vjazd do jednosmerky je po novom pri vchode č. 4 a výjazd je medzi vchodmi č.7, 8 na Hodonínskej ulici.

  Zjednosmernená je po novom časť ulice Ružová, konkrétne jej zúžená časť pri novovybudovaných rodinných domoch. Z ulice Lesná je osadená značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel do ulice Ružová.

  Na Ulici Márie Terézie boli doplnené zvislé dopravné značky osadené pri hlavnej ceste v lokalite, kde bolo pri odbočkách umiestnené značenie hlavných ciest s tvarom križovatiek a obmedzenia rýchlosti na najvyššiu dovolenú rýchlosť 30 a 40 km/hod, ktoré je potrebné v daných úsekoch rešpektovať!

  Mestská polícia bude vodičov zatiaľ len usmerňovať v cestnej premávke.

  Mesto Holíč, odd. VaŽP, úsek dopravy

  Upozornenie vodičov na zmeny dopravného značenia
 • InfoZ dôvodu mimoriadnej situácie bude od 27.3.2020 do odvolania hlavný vchod od detských lekárov a od Dr. Nagyovej uzatvorený. Prosím kontaktujte svojich lekárov doktorku Uhlíkovú, Dugovú, Palkovičovú, Nagyovú, doktora Schultza a zubnú protetiku pani Ožogovú na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené na dverách alebo na stránkach mesta. Fyzický kontakt bude možný na ambulanciách iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Prosíme o trpezlivosť v tejto mimoriadnej situácii, nevolajte ani nekontaktujte iných lekárov, iba svojich obvodných.

  MUDr. Uhlíková Gabriela 034/668 2805, 0919 412 300, zdravieonline/uhlikova
  MUDr. Dugová Helena 034/668 2432
  MUDr. Palkovičová Anna 034/668 2728
  MUDr. Nagy a MUDr. Bridíková Dagmar 034/668 2535
  MUDr. Nagyová Darina 034/668 2810
  MUDr. Schultz Pavol 034/668 4093
  p. Ožogová Silvia - 034/668 2475

  Uzatvorenie vchodov - detský lekári
 • InfoDočasné krízové centrum zostáva pripravené pre potreby použitia na pôvodne plánovaný účel. Ľudia bez domova môžu využiť centrum prostredníctvom mestskej polície a to buď privolaním hliadky cez bezplatnú linku 159, oslovením hliadky priamo v meste alebo môžu prísť požiadať o otvorenie osobne na stanicu mestskej polície. Na základe výzvy sa Mestu Holíč prihlásilo 18 dobrovoľníkov. V súčasnosti sa plánuje použitie dobrovoľníkov aj na vzniknutý dopyt na donášku kníh z mestskej knižnice pre seniorov. Pre osamelých seniorov ponúkame možnosť zabezpečenia nákupu alebo vyzdvihnutia liekov prostredníctvom dobrovoľníkov. Telefonický kontakt, Mesto Holíč, oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva: 034/3210541

  Dočasné krízové centrum v Holíči
 • transparentINFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY /MŠ/ V HOLÍČI
  A K PLATBÁM ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ZA POBYT DETÍ V MŠ.

  V Holíči dňa 24.03.2020

  Na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva o prerušení vyučovania v školách a
  školských zariadeniach od 30. marca až do odvolania, poskytujeme informácie k platbe
  príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ a k zápisu detí do MŠ na školský rok 2020/21:
  Platba príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ:
  Všetky zrealizované mesačné platby za školné a stravné za mesiac marec a apríl 2020, budú v
  mesiaci september 2020, v súlade so zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 28odst.8, vyúčtované nasledovne:

  Zápis detí do MŠ - informácia

Akcie, plagáty

Plagáty

Oznam MSP-page-001

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-14:30
Piatok 8:00-14:30

Upresnenie úradných hodín

13