Kultúra, šport a iné

Deň zdravia v Senior klube

titulka den zdravia21. novembra 2017 sa v holíčskom Senior klube uskutočnilo preventívno-osvetové podujatie pod názvom Deň zdravia. Aktivitu, zameranú na zdravie a zdravý životný štýl už po niekoľký raz pripravili pracovníci Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Holíč. Konala sa v rámci projektu „Holíč, zdravé mesto Trnavského samosprávneho kraja," ktorý finančne podporil Trnavský VÚC. Po úvodnej prednáške na tému civilizačné ochorenia s dôrazom na diabetes a kardiovaskulárne ochorenia mohli seniori absolvovať skríningové vyšetrenie krvného tlaku, meranie hladiny cukru, triglyceridov a cholesterolu v krvi i analýzy indexu telesnej hmotnosti. Organizátori ponúkli účastníkom aj drobné občerstvenie v podobe zdravého pečiva a bylinkových čajov.

Čítať ďalej...
 • titulka den zdravia21. novembra 2017 sa v holíčskom Senior klube uskutočnilo preventívno-osvetové podujatie pod názvom Deň zdravia. Aktivitu, zameranú na zdravie a zdravý životný štýl už po niekoľký raz pripravili pracovníci Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Holíč. Konala sa v rámci projektu „Holíč, zdravé mesto Trnavského samosprávneho kraja," ktorý finančne podporil Trnavský VÚC. Po úvodnej prednáške na tému civilizačné ochorenia s dôrazom na diabetes a kardiovaskulárne ochorenia mohli seniori absolvovať skríningové vyšetrenie krvného tlaku, meranie hladiny cukru, triglyceridov a cholesterolu v krvi i analýzy indexu telesnej hmotnosti. Organizátori ponúkli účastníkom aj drobné občerstvenie v podobe zdravého pečiva a bylinkových čajov.

  Deň zdravia v Senior klube
 • titulka sobotaDo programu tohtoročného Martinského jarmoku zaradilo Mesto Holíč podujatie nazvané Sladká sobota na zámku. Po minuloročnom úspechu sa organizátori rozhodli nadviazať na úvodný ročník a v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Skalica pripravilo jeho pokračovanie.
  V priestoroch Kultúrno-osvetového centra ponúkli svoje výrobky členky osemnástich základných organizácií Únie žien a Jednoty dôchodcov skalického okresu. Výber bol tentoraz o čosi bohatší ako vlani, gazdinky pripravili takmer štyri tisíc kusov najrôznejších cukroviniek, zákuskov, koláčov i slaného pečiva. Sviatočný hodový stôl si mohli záujemcovia spestriť aj cukrovinkami, ktoré prišli ponúknuť i ďalší výrobcovia domácich gurmánskych špecialít.

  Holíčsky zámok opäť voňal zákuskami a koláčmi
 • titulka diskusiaV Kultúrno-osvetovom centre sa 15. novembra konalo v poradí už VIII. slovensko-české diskusné fórum. Zišli sa na ňom
  predstavitelia ministerstiev zahraničných vecí a zamestnancov iných ústredných orgánov štátnej správy z Českej a Slovenskej republiky. Účastníkov, ku ktorým patrili aj veľvyslankyňa ČR na Slovensku Lívia Klausová a veľvyslanec SR v Českej republike Peter Weiss, oficiálne privítal v mene hostiteľského mesta primátor Zdenko Čambal.
  Fórum sa vo svojom programe zaoberalo dvomi hlavnými témami. V prvom bloku to bola téma Česko a Slovensko v Európskej únii – aktuálne výzvy a príležitosti, v ďalšom diskusnom bloku sa prítomní venovali otázkam perspektívy rozvoja regionálnych iniciatív v strednej Európe.

  Na zámku sa konalo Slovensko-české diskusné fórum
 • titulka jarmokV sobotu 11. novembra Holíč ovládla sviatočná atmosféra. Mesto privítalo návštevníkov už XVII. ročníka Martinského jarmoku.
  Na Námestí mieru a v priľahlých uliciach si svoje stánky rozložili predajcovia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska i Maďarska. Dávne tradície, pesničky, kroje i ľudové jedlá oživili členovia Folklórneho súboru Valša a ich hostia z Detského folklórneho súboru Juránek. K spríjemneniu atmosféry prispela svojimi pesničkami aj populárna skupina Black and White. Jarmočnú ponuku už neodmysliteľne obohatili domácimi pečenými klobásami zo srbskej Vojvodiny naši partneri z Hložian. Cukrárenské výrobky vlastnej výroby, ochutnávku zabíjačkových špecialít či zverinový guláš ponúkla návštevníkov i tohto roku Stredná odborná škola na Námestí sv. Martina. Súčasťou jarmočného podujatia bol opäť slávnostný hodový obed. Pozvanie predstaviteľov mesta prijali poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia cirkví, pôsobiacich v Holíči, ako aj starosta partnerského mestečka Hložany.

  Sväto martinská jarmočná sobota

Informácie z úradu

Informácie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2018

InfoV zmysle § 99a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi dane – Mestu Holíč priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2018.

Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, ktorému prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane z dôvodu dovŕšenia veku alebo sa stal držiteľom preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj.
Čítať ďalej...
 • InfoV zmysle § 99a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi dane – Mestu Holíč priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2018.

  Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, ktorému prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane z dôvodu dovŕšenia veku alebo sa stal držiteľom preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj.

  Informácie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2018
 • ZSE
  17-10605_HOLÍČ.pdf
  17-10879_HOLÍČ.pdf
  17-11107_HOLÍČ.pdf
  17-11211_HOLÍČ.pdf

  Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
 • Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 6. novembra 2017 zúčastnili spoločného odberu krvi.
  Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 12. februára 2018, o čom Vás budeme včas informovať.
  Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
  Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
  Krv darovali:
  Martin Trávniček, Ján Staňka, Petr Kapánek, Boris Mišičák, Jana Ružičková, Tomáš Kubík, Jiřina Kubíková, Ivan Kovaľčík, Dávid Šrom, Richard Bimka, Eva Nečasová, Peter Čermák, Silvester Štepánik, Marián Kollár, Matúš Kollár, Lukáš Kollár, Pavol Šustek, Peter Gregor, Ľubomír Chrenka, Tomáš Polák, Peter Solárik, Ondrej Wojčík, Ivan Sebeš, Peter Irša Mgr., Andrej Juriga, Zuzana Pretoryová, Martin Karas, Patrik Schultz, Alojz Kujan, Dávid Sprušanský, Miloš Podmajerský, Bruno Jaborník, Ladislav Kondek Mgr., Aleš Vymyslický, Martin Kadlic, Michaela Dvorská, Miroslava Pekárová, Adam Hlúpik, Ladislav Okenica, Vladimír Surový, Ladislav Roubínek, Pavol Straka, Juraj Paták

  MSSČK
 • titulka MT cestaMotoristom začala v Holíči slúžiť nová cestná komunikácia. 2. novembra oficiálne otvorili úsek spájajúci ulicu Márie Terézie s cestou I. triedy pri výjazde na Kopčany. Symbolickú pásku prestrihli spolu s primátorom Zdenkom Čambalom prednostka Okresného úradu Skalica Viera Kučerová a riaditeľ oblasti juh dodávateľskej spoločnosti Swietelsky-Slovakia s.r.o. Juraj Marko.
  Výstavba trvala necelé dva mesiace a vyžiadala si náklady vo výške necelých 508 tisíc eur.
  Novovybudovaný úsek v dĺžke takmer 600 metrov odľahčí dopravu v centre mesta pri výjazde na Bratislavskú ulicu a skráti cestu najmä bývajúcim na ulici Márie Terézie.

  Nová cestná komunikácia na ulici Márie Terézie

Akcie, plagáty

Plagáty

posedenie-plagát

výstava Zo zbierok - plagát

kurz spol tancu SK

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov   300 rokov od narodenia Márie Terézie

mariaterezia300

 odpad 2017

            Harmonogram vývozu KO

 

banerm

 

Virtuálny sprievodca zámockým parkom v Holíčiplagat premeny 2017vm

 

 

Triedenie odpadu

              Význam triedenia odpadu

                   Recyklačné symboly13