<<<  <<  101 | 102 | 103 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
20130063 pdf  395.88 Kb Zmluva dotácie podľa VZN č. 35  1384.00 €  s DPH  18. mar. 2013      RZ pri MŠ Lúčky  Holíč. Lúčky  17319617   PhDr. Zdenko Čambal  primátor  19. mar. 2013 
20130064 pdf  589.67 Kb Zmluva predaj pozemku  8124.64 €  s DPH  18. mar. 2013      Ábel Kubát a Jana Kubátová  Holíč    PhDr. Zdenko Čambal  primátor  20. mar. 2013 
20130073 pdf  467.39 Kb Zmluva prenájom pozemku  1.13 €  s DPH  18. mar. 2013      Jaša Jozef  Holíč    PhDr. Zdenko Čambal  primátor  09. apr. 2013 
2013071 pdf  176.07 Kb Objednávka preloženie telek.vedení  271.20 €  s DPH  19. mar. 2013      Slovak Telekom, a.s.  Bratislava, Karadžičova 10  35763469  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  20. mar. 2013 
2013072 pdf  167.84 Kb Objednávka perník - kniha  108.00 €  s DPH  19. mar. 2013      Valachovičová Elena  Holíč, Sibírska 64  34782834  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  20. mar. 2013 
20130074 pdf  584.34 Kb Zmluva prenájom pozemku  200.00 €  s DPH  19. mar. 2013      Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR  Bratislava, Panenská 4  00179221  Rastislav Caletka  zástupca primátora  09. apr. 2013 
2013073 pdf  181.68 Kb Objednávka občerstvenie  750.00 €  s DPH  20. mar. 2013      Stredná odborná škola  Holíč, Nám.sv.Martina 5  00159115  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  21. mar. 2013 
2013074 pdf  172.79 Kb Objednávka čistenie prac.odevov  247.00 €  s DPH  20. mar. 2013      Alena Kavalírová - KAVALÍR  Holíč, sv. Anny 4  37527169  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  21. mar. 2013 
2013075 pdf  171.56 Kb Objednávka kancelárske potreby  528.84 €  s DPH  20. mar. 2013      IPOS-kancelárske potreby, s.r.o.  Skalica, Štefánikova 5  17332354  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  21. mar. 2013 
20130065 pdf  317.44 Kb Zmluva hudobné vystúpenie  80.00 €  s DPH  20. mar. 2013      Ing. Pavol Dynka  Holíč, Gagarinova 12    PhDr. Zdenko Čambal  primátor  22. mar. 2013 
20130066 pdf  390.8 Kb Zmluva dotácie podľa VZN č. 35  140.00 €  s DPH  21. mar. 2013      Smerovky, o.z.  Skalica, Blahova 9  36093742  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  22. mar. 2013 
2013076 pdf  169.9 Kb Objednávka postery na výstavu  270.00 €  s DPH  21. mar. 2013      Erik Rangl-REKLAMA  Skalica, Šebestova 2  35495979  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  22. mar. 2013 
2013077 pdf  179.19 Kb Objednávka dýchacie prístroje  600.00 €  s DPH  21. mar. 2013      Ing. Ján Stankovič QUINTAL  Bratislava, Čs.parašutistov 9  33968993  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  22. mar. 2013 
2013078 pdf  173.49 Kb Objednávka prehliadka vozidla  950.00 €  s DPH  21. mar. 2013      HÍLEK a spol., a.s.  Senica, Vajanského 24  36239542  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  22. mar. 2013 
20130067 pdf  703.17 Kb Zmluva hrobové miesto  33.19 €  s DPH  25. mar. 2013      Mária Hudečková  Holíč    Rastislav Caletka  zástupca primátora  26. mar. 2013 
2013079 pdf  171.05 Kb Objednávka medené mince, magnetky  600.00 €  s DPH  25. mar. 2013      Miroslav Haronik  Prievidza, A.Hlinku 6  40423158  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  26. mar. 2013 
20130068 pdf  720.58 Kb Zmluva hrobové miesto  66.38 €  s DPH  25. mar. 2013      Mária Lešková  Holíč    Rastislav Caletka  zástupca primátora  27. mar. 2013 
20130069 pdf  691.52 Kb Zmluva hrobové miesto  132.76 €  s DPH  26. mar. 2013      Helena Vrbovská  Holíč    Rastislav Caletka  zástupca primátora  27. mar. 2013 
2013080 pdf  164.01 Kb Objednávka overenie Alkotestu  260.00 €  s DPH  26. mar. 2013      Dräger Slovensko, s.r.o.  Piešťany, Radlinského 40a  31439446  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  27. mar. 2013 
20130071 pdf  719.08 Kb Zmluva hrobové miesto  33.20 €  s DPH  26. mar. 2013      Štefan Holčík  Bratislava    Rastislav Caletka  zástupca primátora  03. apr. 2013 
<<<  <<  101 | 102 | 103 |