1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
20130055 pdf  399.09 Kb Zmluva dotácie podľa VZN č. 35  200.00 €  s DPH  18. mar. 2013      Domov dôchodcov a domov soc.služieb pre dospelých  Holíč, Kátovská 21  00596299  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  19. mar. 2013 
20130056 pdf  406.49 Kb Zmluva dotácie podľa VZN č. 35  400.00 €  s DPH  18. mar. 2013      Miestny odbor Matice slovenskej v Holíči  Holíč, Kollárova 21  00179027  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  19. mar. 2013 
20130057 pdf  381.2 Kb Zmluva dotácie podľa VZN č. 35  1500.00 €  s DPH  18. mar. 2013      AEROKLUB Holíč  Holíč, Staničná 13  34028803  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  19. mar. 2013 
20130058 pdf  395.69 Kb Zmluva dotácie podľa VZN č. 35  300.00 €  s DPH  18. mar. 2013      Jednota dôchodcov na Slovensku - MO Holíč  Holíč, M.Nešpora 14  0089701  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  19. mar. 2013 
20130059 pdf  399.17 Kb Zmluva dotácie podľa VZN č. 35  2000.00 €  s DPH  18. mar. 2013      Atletický klub JUNIOR  Holíč, Školská 2  37837338  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  19. mar. 2013 
20130060 pdf  396.4 Kb Zmluva dotácie podľa VZN č. 35  150.00 €  s DPH  18. mar. 2013      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Holíč, SNP 32  42160201  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  19. mar. 2013 
20130061 pdf  388.06 Kb Zmluva dotácie podľa VZN č. 35  200.00 €  s DPH  18. mar. 2013      Občianske združenie Integrácia Rómov Záhorie  Holíč, Moyzesova 11  45011656  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  19. mar. 2013 
20130062 pdf  406.46 Kb Zmluva dotácie podľa VZN č. 35  600.00 €  s DPH  18. mar. 2013      Poľovnícke združenie Holíč  Holíč, Sibírska 6  36086665  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  19. mar. 2013 
20130063 pdf  395.88 Kb Zmluva dotácie podľa VZN č. 35  1384.00 €  s DPH  18. mar. 2013      RZ pri MŠ Lúčky  Holíč. Lúčky  17319617   PhDr. Zdenko Čambal  primátor  19. mar. 2013 
2013070 pdf  196.76 Kb Objednávka opravy v bytových domoch  601.00 €  s DPH  15. mar. 2013      Prvá teplárenská, a.s.  Holíč, Nám.sv.Martina 9  36227528  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  18. mar. 2013 
20130037 pdf  383.26 Kb Zmluva dotácie podľa VZN č. 35  5000.00 €  s DPH  18. mar. 2013      Mestský športový klub Holíč  Holíč, Vrádištská 27  37987364  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  18. mar. 2013 
2013069 pdf  172.68 Kb Objednávka doplnenie proj.dokumentácie  349.51 €  s DPH  13. mar. 2013      Ing. Juraj Tužinský  Prietržka 160  37528050  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  15. mar. 2013 
20130032 pdf  502.39 Kb Zmluva tech.zabezpečenie Ter.slávnosti  7922.61 €  s DPH  15. mar. 2013      ATO-MIC s.r.o.  Skalica, Pod hájkom 24  45953252  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  15. mar. 2013 
20130033 pdf  496.48 Kb Zmluva tech.zabezpečenie Ter.slávnosti  9192.99 €  s DPH  15. mar. 2013      ATO-MIC s.r.o.  Skalica, Pod hájkom 24  45953252  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  15. mar. 2013 
20130034 pdf  480.38 Kb Zmluva tech.zabezpečenie Ter.slávnosti  9638.78 €  s DPH  15. mar. 2013      MUSIC Fest, s.r.o.  Skalica, Pod hájkom 24  36759236  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  15. mar. 2013 
20130035 pdf  498.16 Kb Zmluva Ter.slávnosti  8865.97 €  s DPH  15. mar. 2013      MUSIC Fest, s.r.o.  Skalica, Pod hájkom 24  36759236  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  15. mar. 2013 
20130036 pdf  499.93 Kb Zmluva Ter.slávnosti  9719.39 €  s DPH  15. mar. 2013      MUSIC Fest, s.r.o.  Skalica, Pod hájkom 24  36759236  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  15. mar. 2013 
20130031 pdf  481.92 Kb Zmluva Turistické známky  1.23 €  s DPH  11. mar. 2013      ONDRUŠ a spol., spol. s r.o.  Uloža 124  31698671  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  14. mar. 2013 
20130030 pdf  722 Kb Zmluva hrobové miesto  165.96 €  s DPH  12. mar. 2013      Jana Kollárová  Holíč    Rastislav Caletka  zástupca primátora  13. mar. 2013 
2013065 pdf  168.31 Kb Objednávka odpadové nádoby  2970.00 €  s DPH  12. mar. 2013      VPP servis, s.r.o.  Holíč, Svätojánska 8  36836516  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  13. mar. 2013 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>