Mesto Holíč
MestoHolíč

Mesto Holíč zakúpilo Malotraktor s vlečkou a čelným nakladačom vďaka dotácii

Mesto Holíč zakúpilo Malotraktor s vlečkou a čelným nakladačom vďaka dotácii 1

Enviromentálny Fond

V mesiaci december 2020 Mesto Holíč podalo na Environmentálny fond Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021“ v zmysle Špecifikácie činností podpory na rok 2021, C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu k projektu s názvom: „Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Holíč prostredníctvom nákupu malotraktora s vlečkou a čelným nakladačom“. Hlavným cieľom projektu bol nákup malotraktora s vlečkou a čelným nakladačom, ktorý uľahčí manipuláciu s triedeným komunálnych odpadom v meste Holíč.

Dňa 01.07.2021 nám bolo listom oznámené, že minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) Environmentálneho fondu a bola nám pridelená dotácia vo výške 50 000,- €. Mesto Holíč ako verejný obstarávateľ vyhlásilo v mesiaci júl 2021 verejné obstarávanie na výber dodávateľa, ktorý zrealizuje nákup a dodanie malotraktora s vlečkou a čelným nakladačom. Po ukončení verejného obstarávania bola následne s úspešným uchádzačom, čiže spoločnosťou KOCHT s.r.o. uzatvorená Kúpna zmluva na kúpu malotraktora vo výške 38 450,40 €, na základe ktorej bola v mesiaci november 2021 mestu Holíč dodaná príslušná technika.

Uvedený malotraktor s vlečkou a čelným nakladačom bude zabezpečovať manipuláciu
s  biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, jedlými olejmi a tukmi z domácností, biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Takýto odpad bude následne odvážaný na Zberný dvor odpadov v meste Holíč.

Zrealizovaním projektu mesto Holíč prispelo k zlepšeniu triedeného zberu komunálneho odpadu. Taktiež sa zlepší životné prostredie v meste, kvalita života obyvateľov, zvýši aj efektívnosť hospodárenia a hlavne sa naplnia legislatívne požiadavky v zmysle Zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

logo

Dátum vloženia: 24. 11. 2021 8:16
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 11. 2021 8:18
Autor: Ing. Tomáš Langer

Predpověď počasia

dnes, piatok 3. 12. 2021
polojasno 4 °C 0 °C
sobota 4. 12. slabé sneženie 3/-1 °C
nedeľa 5. 12. slabý dážď 3/0 °C
pondelok 6. 12. oblačno 3/-1 °C

Facebook