Mesto Holíč
MestoHolíč

PRAVOSLÁVNY CHRÁM, ZASVÄTENÝ POČAJEVSKEJ IKONE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY A SV. APOŠTOLOM ROVNÝM CYRILOVI A METODOVI

PRAVOSLÁVNY CHRÁM, ZASVÄTENÝ POČAJEVSKEJ IKONE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY A SV. APOŠTOLOM ROVNÝM CYRILOVI A METODOVI

Ul. Hurbanova
908 51 Holíč
GPS súradnice 48.8053, 17.1683

Po celom západnom Slovensku sú roztrúsené komunity tzv. reoptantov z Ukrajiny, ktorí sa vrátili do vlasti po niekoľkých desaťročiach vysídlenia z východného Slovenska. Práve títo pred 24 rokmi prišli i do mesta Holíč na hranici Slovenska a Moravy. S veľkou láskou a obetavosťou za nimi dochádzali kňazi z východného Slovenska (napr. mitr. prot. Milan Gerka, archim. Vasilij Sadvarij a ďalší), ktorí im vysluhovali pravoslávne bohoslužby. Zbožnosť a záujem Holíčanov o duchovný život umožnili zriadenie cirkevnej obce. Jej prvým duchovným správcom sa stal prot. Mikuláš Rusič. Po ňom začal v Holíči pôsobiť protojerej Jakub Jacečko, ktorý bol iniciátorom založenia nového chrámu, ktorý by vyhovoval vzrastajúcemu počtu pravoslávnych kresťanov v Holíči a jeho okolí.

V časoch najťažších, keď si pravoslávni v Holíči hľadali miesto, kde by mohli vykonávať svoje bohoslužby, veľmi ústretovo sa k ním zachovala holíčska rímsko-katolícka farnosť, ktorá im umožnila po mnoho rokov užívať kaplnku sv. Floriána na miestnom cintoríne. Pravoslávna cirkevná obec po desaťročí príprav a následnej realizácii vďaka finančnej i materiálnej podpore sponzorov a darcov tak dostala nový svätostánok.

Chrám bol postavaný v rozmedzí rokov 2013 - 2018 v klasickom pravoslávnom štýle s dominantnou kupolou a typickými cibuľovitými vežičkami pri miestnom cintoríne. Posviacka tohto novopostaveného chrámu sa uskutočnila v dňoch 28. – 29. apríla 2018. Stala sa veľkou udalosťou pre bratislavský arcidekanát (je to zatiaľ tretí pravoslávny chrám v tomto regióne po Bratislave a Komárne), ale i široké okolie.

Posviacka chrámu, ako aj posvätenie základného kameňa /13.06.2013/ sa uskutočnila za účastí najvyšších predstaviteľov pravoslávnej cirkvi - Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska spolu s Jeho Vysokopreosvietenosťou Michalom, arcibiskupom pražským a českých krajín, množstva duchovných, veriacich a najvyšších predstaviteľov zastupiteľstiev niektorých pravoslávnych krajín na Slovensku, a taktiež predstaviteľov Mesta Holíč.

Chrám je otvorený pre všetkých v čase bohoslužieb:

  • v lete každý deň o 17.00 hod.
  • v zime každý deň o 16.00 hod.
  • každú stredu o 8.00 hod a každú  sobotu o 6.00 hod.
  • každú nedeľu od 8.00 hod do 11.30 hod.

V prípade záujmu o exkurziu organizovaným skupinám, či o sprístupnenie chrámu v inom čase je potrebné kontaktovať správcu cirkevnej obce na t.č. 034/668 52 84,  0918 941 124, alebo  mailom  na adresu: jaceckovajana@centrum.sk alebo Turisticko – informačné centrum Holíč.

 

 

 

Dátum vloženia: 9. 3. 2021 10:46
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 7. 2021 14:32
Autor: Hana Trúbová Galková