Mesto Holíč
MestoHolíč

Ročný kalendár akcií

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu Ročný kalendár akcií nebude zverejnený. O realizácii kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí budeme informovať podľa aktuálne platných protipandemických opatrení v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom domény Kalendár akcií.