Mesto Holíč
MestoHolíč

Fotografovanie na zámku

POKYNY pre účely fotografovania a zhotovovania videozáznamov vo vnútorných priestoroch a vonkajšom areáli zámku v Holíči

Záväzná objednávka na fotografovanie a videozáznam vo vnútorných priestoroch a vonkajšom areáli zámku v Holíči