Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2023/2024

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2023/2024 1

výzva na pripomienkovanie

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z.  o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK. Každoročne upravujeme cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy na základe zmien grafikonu železničnej dopravy a pripomienok cestujúcej verejnosti.                                                    

V súčasnosti je spracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. a  Železnicami Slovenskej republiky ako manažérom železničnej infraštruktúry návrh grafikonu vlakovej dopravy na obdobie 2023/2024 (ďalej „GVD“), ktorý je zverejnený na webovej stránke TTSK a obsahuje cestovné poriadky vlakov na tratiach vedúcich cez  územie TTSK
https://osam.trnava-vuc.sk/eSluzby/uradnaTabula/#vucttsk/sk/dokumenty/all/c9e1f4ee-a5ef-43cb-9587-21e8aae8320a

ako aj na stránkach ZSSK
https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2023/06/20230627_RamcovyKCP_2023-2024.pdf

V nadväznosti na vyššie uvedené si Vás, zástupcov obecných úradov, miest a škôl , ako aj cestujúcu verejnosť dovolíme požiadať o pripomienkovanie cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy vo väzbe na potreby cestujúcej verejnosti, na zmeny grafikonu vlakovej dopravy, o upozornenie na možné nedostatky v nadväznostiach jednotlivých druhov dopravy pri prestupoch medzi nimi. Každodenní cestujúci občania, ktorých sa možnosti dopravy týkajú, nám pomôžu účinne poukázať na časové nezrovnalosti, chýbajúce spojenia, krátke prestupy...,  čím  spoločne môžeme dosiahnuť lepšiu optimalizáciu cestovných poriadkov a zapracovanie požadovaných zmien pri využívaní verejnej osobnej dopravy.

V termíne od 02.09.2023 do 25.09.2023 je možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov, občanov a škôl na úpravu v súčasnosti platných cestovných poriadkov na území TTSK, do ktorých sa dopravca bude maximálne snažiť zapracovať nadväznosť na vlaky, zohľadniť časové posuny vlakov a zosúladiť prestupy v jednotlivých prestupových uzloch.

Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme v jednotlivých regiónoch územia TTSK (viď. nižšie uvedené kontakty na dopravné spoločnosti):

 

SAD Dunajská Streda, a. s.
Bratislavská cesta  918/2
929 13 Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok
e-mail: doprava@sadds.sk; pogany@sadds.sk
zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201  a 202;

ARRIVA Trnava, a. s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/
e-mail:  cp.arrivatrnava@arriva.sk
zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203; 204; 205 a 207 ;

SKAND Skalica, s. r. o.
Nádražná 26
909 01 Skalica
https://w ww.skand.sk/
e- mail: dusikova@skand.sk; bus@skand.sk
zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím  206;

Dovolíme si Vás zároveň požiadať o zabezpečenie informovanosti Vašich občanov o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov a to všetkými  dostupnými oznamovacími prostriedkami.

Vaše požiadavky a požiadavky občanov zasielajte do 25.09.2023 e-mailom alebo písomne dopravcovi na vyššie uvedený kontakt, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť územia Vašej obce a na vedomie  TTSK,  odboru dopravnej politiky:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska  10
917 01 Trnava
e- mail: dopravnaobsluznost@trnava-vuc.skskvorakova.magda@trnava-vuc.sk  

Záverom si Vás dovolíme informovať, že na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté, nakoľko TTSK musí doručené pripomienky a požiadavky spracovať a následne  prerokovať s dopravcom. V prípade možnosti budú tieto zapracované do cestovných poriadkov, ktoré je potrebné TTSK schváliť a dopravca ich v zmysle zákona č.56/2012 Z. z.  o cestnej doprave v znení neskorších predpisov  musí zverejniť najneskôr 10 dní pred nadobudnutím ich platnosti na svojej webovej stránke na autobusových staniciach a zastávkach. 

TTSK si Vás dovolí požiadať o dôsledné zváženie Vašich požiadaviek a súčinnosť so zástupcami ostatných obcí vzájomným rokovaním, nakoľko každá linka zabezpečuje dopravné spojenie z viacerých obcí, výsledkom ktorého by malo byť  zosúladenie jednotlivých požiadaviek a ich spoločná formulácia. V prípade zasielania protichodných požiadaviek bez diskusie a vzájomnej dohody, nie je  možné takéto požiadavky zapracovať do nových cestovných poriadkov.

Uvítame všetky podnety na zlepšenie dopravy a návrhy optimalizácie prevádzkovaných spojov zástupcov obcí, ktorí vedia identifikovať potrebu na prepravu cestujúcich z hľadiska zrušenia nevyužívaných spojov, dopravné výkony ktorých môžeme  využiť v mieste dopytu po verejnej doprave, ako aj prípadnej  potreby presmerovania existujúcich spojov.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ďalšie zmeny cestovných poriadkov po ich schválení sú plánované v termíne apríl a september 2024.

S pozdravom

Ing. Jozef Kollár  v. r.
riaditeľ odboru

Dátum vloženia: 25. 8. 2023 10:52
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 8. 2023 10:55

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
4
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1
2
1
3
2
4
1

Predpověď počasia

dnes, utorok 23. 7. 2024
slabý dážď 29 °C 19 °C
streda 24. 7. takmer jasno 25/16 °C
štvrtok 25. 7. oblačno 26/12 °C
piatok 26. 7. takmer jasno 27/12 °C

Facebook