Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

pripravujeme Oceňovanie občanov a kolektívov

pripravujeme Oceňovanie občanov a kolektívov 1

v roku 2024

Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ,,Oceňovanie občanov a kolektívov“ v roku 2024.
Ocenenie je prejav úcty mesta Holíč osobám alebo kolektívom, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Udelenie ocenenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané slávnostným spôsobom primátorom mesta.
Návrhy na ocenenie môžete zaslať na formulári, ktorý je prístupný na stránke www.holic.sk v záložke Chcem vedieť – O meste – Ocenenia udelené mestom do 31.3.2024 na adresu: Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč.

Dátum vloženia: 22. 1. 2024 15:17
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 1. 2024 15:18