Mesto Holíč
MestoHolíč

Pozvánka na zasadnutie MsZ - 12.5.2022

Pozvánka na zasadnutie MsZ - 12.5.2022 1

vo štvrtok o 14:00 hod.

Pozývam Vás na zasadanie Mestského zastupiteľstva v Holíči,
ktoré sa uskutoční dňa 12.05.2022 t.j. vo štvrtok o 14:00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Holíč
4. Voľba prísediacich Okresného súdu Skalica
5. Výročná správa SMM Holíč, s.r.o. za rok 2021
6. Návrh IV. zmeny rozpočtu r. 2022
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k IV. zmene rozpočtu
8. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie január až apríl 2022
9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
10. Majetkové prevody
10/1 Zmluvný prevod spoluvlastnického podielu na pozemku pod bytovým domom
na ul. Kollárovej súp. č. 1689, k. ú. Holíč
10/2 Ponuka na odkúpenie časti pozemku, Hviezdoslavova ul. k. ú Holíč
10/3 Zmluvný prevod pozemkov pod stavbou garáže, ul. Kollárova v k.ú. Holíč
10/4 Zmluvný prevod pozemku pre rozšírenie cintorína v k. ú. Holíč
11. Správa Skalco o výkone správy v bytových domoch
12. Správa Prvej teplárenskej o výkone správy v bytových domoch
13. Žiadosti o NFP pre projekt „ Regenerácia vnútrobloku sídliska J.J. Boora“
14. Žiadosti o NFP pre projekt „ Regenerácia vnútrobloku sídliska M. Nešpora II. etapa
15. Dodatok č. 1 Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Holíč č. 110 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v školskej jedálni v zariaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč
16. Návrh na udelenie ocenení
17. Interpelácia poslancov
18. Rôzne
18/1 Memorandum o spolupráci
19. Diskusia
20. Záver
PhDr. Zdenko Čambal, PhD.
primátor

Dátum vloženia: 9. 5. 2022 15:11
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 5. 2022 15:12
Autor: Ing. Tomáš Langer

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25
1
26
1
27
1
28
1
29
2
30
1
1
2 3 4 5 6 7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
3
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
2
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
2
30 31 1 2 3 4 5

Predpověď počasia

dnes, piatok 20. 5. 2022
slabý dážď 26 °C 9 °C
sobota 21. 5. mierny dážď 21/13 °C
nedeľa 22. 5. takmer jasno 21/10 °C
pondelok 23. 5. takmer jasno 21/8 °C

Facebook