Mesto Holíč
MestoHolíč

Pozvánka na MsZ - 15.11.2022

Pozvánka na MsZ - 15.11.2022 1

o 16:00hod.

V zmysle  § 12  ods. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom   zriadení v znení  neskorších predpisov a čl. 3 Rokovacieho  poriadku  Mestského  zastupiteľstva v Holíči

z v o l á v a m ustanovujúce  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči,
ktoré sa uskutoční dňa  15.11.2022  ( utorok )  o 16,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre  v areáli  holíčskeho  zámku.

Program: 

1.    Hymna SR, slávnostné otvorenie 
2.    Správa predsedu MVK o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta
3.    Zloženie sľubu novozvoleného  primátora
4.    Zloženie sľubu  novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
5.    Príhovor primátora
6.   Schválenie programu
7.   Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu primátora
8.   Poverenie  poslanca vykonávaním  činností v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. 
      o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov
9.   Návrh na zloženie  mestskej rady 
10. Návrh na zloženie dozornej rady SMM Holíč s.r.o.
11.  Návrh na zriadenie  komisií,  návrh ich predsedov a podpredsedov
12. Poverenie  sobášiacich na volebné obdobie 2022-2026  
13. Diskusia
14. Záver

 


PhDr. Zdenko Čambal PhD.
primátor mesta 

Dátum vloženia: 11. 11. 2022 11:16
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 11. 2022 11:30
Autor: Ing. Tomáš Langer

Predpověď počasia

dnes, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 4 °C -1 °C
sobota 3. 12. zamračené 5/2 °C

Facebook