Mesto Holíč
MestoHolíč

Pozvánka na MsZ - 11.2.2021

Pozvánka na MsZ - 11.2.2021 1

o 14:00 hodine

M e s t o  H o l í č                     
Bratislavská 5, 908 51 Holíč


P O Z V Á N K A 

V zmysle  § 13  ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom   zriadení v znení  neskorších predpisov a Rokovacieho  poriadku  Mestského  zastupiteľstva v Holíči  z v o l á v a m  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči,  ktorého rokovanie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie podľa § 30f, ods.2   podľa zákona č.369/1990 Zb.  dňa  11.02.2021,  t.j. vo štvrtok o 14 hod.    

Program:
 
1.  Otvorenie
2.  Kontrola plnenia uznesení 
3.  Uskutočnenie  XII.-XIV. zmeny rozpočtu  r. 2020
4.  Stanovisko  hlavnej kontrolórky k XII.- XIV. zmene rozpočtu r. 2020
5.  Návrh  I. zmeny  rozpočtu r. 2021
6.  Stanovisko  hlavnej  kontrolórky k návrhu  I. zmeny rozpočtu r. 2021
7. Zmeny a doplnky č. 4 k ÚPN SÚ mesta Holíč a Dodatok  č. 1 k Všeobecne 
    záväznému nariadeniu mesta Holíč č. 86 o záväzných častiach územného plánu 
    mesta Holíč
8. Návrh na  zaradenie Elokovaného pracoviska MŠ Lúčky do siete  škôl  a školských
    zariadení 
9. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných  kontrolách
10.Voľba člena redakčnej rady periodika  Holíčan
11.Vyhodnotenie OVS č. 44 a zmluvný prevod  1. izbového bytu č. 21, ul. 
     Bratislavská, súp. č. 1463, k. ú. Holíč
12.Predaj časti podniku  spoločnosti  Holkatel s.r.o.
13. Interpelácie 
14 Rôzne
15.Diskusia
16. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

 

Dátum vloženia: 5. 2. 2021 13:25
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 2. 2021 13:31
Autor: Ing. Tomáš Langer

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Predpověď počasia

dnes, utorok 2. 3. 2021
jasná obloha 11 °C 1 °C
streda 3. 3. jasná obloha 11/3 °C
štvrtok 4. 3. takmer jasno 13/3 °C
piatok 5. 3. rain and snow 8/0 °C

Facebook