Mesto Holíč
MestoHolíč

Požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov

Do 28.9.2022

Mesto Holíč oznamuje občanom, že z dôvodu prípravy cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie rokov 2022/2023  môžu v termíne do 28. septembra 2022 zasielať písomne na adresu Mesta, prípadne e-mailom na adresu: blanka.skalova@holic.sk svoje prípadné požiadavky na zmeny a  úpravy cestovných poriadkov dopravcov, zabezpečujúcich verejnú pravidelnú autobusovú dopravu v Územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja. Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že na stránke TTSK (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava budú zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti k pripomienkovaniu.

Na požiadavky  doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté.

V súvislosti s uvedeným pripadajú do úvahy tieto dopravné spoločnosti, ktorých autobusové linky prechádzajú cez mesto Holíč:

 

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01  Skalica

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslom 206

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54  Trnava

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslom 203, 204, 205 a 207

 

                                                                                   Odd. výstavby a ŽP Mesta Holíč

Dátum vloženia: 19. 9. 2022 10:09
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 9. 2022 10:10
Autor: Ing. Tomáš Langer