Mesto Holíč
MestoHolíč

Zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024

Zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024 1

02.mája - 03.mája 2023 osobne

Riaditeľka materskej školy v Holíči /ďalej „len“ MŠ / oznamuje , že zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v dňoch od
02.mája - 03.mája 2023 osobne, bez účasti dieťaťa.
Miesto: Kancelária riaditeľky MŠ Lúčky 14, Holíč
Čas: Od 13.00 – 16.00 hod.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je možné podať aj po tomto termíne od 04.mája do 31.mája 2023 poštou, elektronicky, prostredníctvom
webovej stránky www.slovensko.sk alebo osobne, v čase od 7.30 – 12.30 hod, v kancelárii EP J.Čabelku 4, Holíč / prv é poschod ie,
p.Vaňkov á /.

PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024
Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Žiadosti bude možné doručiť:

  • osobne, poštou, /žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami a musí obsahovať potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa / adresa: MŠ Lúčky 14 Holíč 908 51 alebo:
  • elektronickým podaním doručeným do elektronickej schránky Materská škola, Lúčky 1715/14 Holíč /www.slovensko.sk /

Prílohy

Zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024

Zápis do MŠ 2023 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,55 kB
Dátum vloženia: 27. 4. 2023 8:26
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 4. 2023 8:34
Autor: Ing. Tomáš Langer