Mesto Holíč
MestoHolíč

Organizácia školského roka

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020
 

Prázdniny
 
Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
 
Termín prázdnin
 
Začiatok vyučovania po prázdninách
 
jesenné
 
29. október 2019

(utorok)
 
30. október–

31. október 2019
 
4. november 2019

(pondelok)
 
vianočné
 
20. december 2019

(piatok)
 
23. december 2019

– 7. január 2020
 
8. január 2020

(streda)
 
polročné
 
31. január 2020

(piatok)
 
3. február 2020

(pondelok)
 
4. február 2020

utorok)
 
jarné
 

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj

Trnavský kraj

 

14. február 2020

(piatok)
 
17. február –

21. február 2020
 
24. február 2020

(pondelok)
 
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
 
21. február 2020

(piatok)
 
24. február –

28. február 2020
 
2. marec 2020

(pondelok)
 
Košický kraj, Prešovský kraj
 
28. február 2020 (piatok)
 
2. marec –

6. marec 2020
 
9. marec 2020

(pondelok)
 
veľkonočné
 
8. apríl 2020

(streda)
 
9. apríl–

14. apríl2020
 
15. apríl 2020

(streda)
 
letné
 
30. jún 2020

(utorok)
 
1. júl–

31. august 2020
 
2. september 2020

(streda)