Mestská polícia sa dištancuje od dezinformácií šíriacich sa na sociálnych sieťach. Tieto sa nezakladajú na pravde, poškodzujú dobré meno mestskej polície a zhoršujú bezpečnostnú situáciu v našom meste. Budeme nápomocný orgánom činným v trestnom konaní pri vyšetrovaní tohto prípadu. Taktiež zvažujeme všetky právne kroky proti šíriteľom týchto sprav.

                                                                                                                                                                     Stanislav Chocholáček
                                                                                                                                                                       náčelník MsP Holíč 
13